Android cơ bản 05 – Activity Life Cycle (P.1)

0
965

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Mô hình vòng đời của Activity (Activity Life Cycle).

2. Trạng thái và quản lý trạng thái của Activity.

 • Activity bao gồm 4 trạng thái:
  • Resumed: đang trong trạng thái nhận tương tác.
  • Paused: không thể tương tác nhưng vẫn được thấy bởi người dùng.
  • Stopped: thực hiện chạy ở chế độ ngầm.
  • Inactive: Khi hệ thống bị thiếu bộ nhớ, nó sẽ giải phóng các tiến trình theo nguyên tắc ưu tiên.
 • Để quản lý các trạng thái của Activity chúng ta dùng 7 phương thức:
  • onStart().
  • onRestart().
  • onCreate().
  • onPause().
  • onResume().
  • onStop().
  • onDestroys().

3. Vòng đời của Activity (Activity Life Cycle).

Activity trong vòng đời của mình sẽ tồn tại ở 3 trạng thái:

 • Entire lifetime: Từ phương thức onCreate() cho tới onDestroy(): từ lúc Activity được gọi ra cho đến lúc bị huỷ.
 • Visible liftetime: Từ sau khi gọi onStart() cho tới lúc gọi onStop() : trong trường hợp này ta vẫn có thể thấy màn hình Activity.
 • Foreground lifetime: Xảy ra từ khi gọi onResume() cho tới lúc gọi onPause(): trong suốt thời gian này Activity luôn nằm ở trên cùng và ta có thể tương tác được với nó.

Các bài viết tiếp theo về lập trình android xem tại đây:

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây