Android cơ bản 15 – Android Text Customization (P.2)

0
698

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Android Text Customization

TextView là đối tượng được dùng để hiển thị text trên layout. Trong phần 2 này chúng ta sẽ tạo và thiết lập những thuộc tính cơ bản của đối tượng TextView như màu sắc, độ lớn, kiểu chữ của phần text và tạo bóng cho phần text.

Trước hết chúng ta sẽ mở file layout và tạo ra 1 TextView như đã được hướng dẫn trong phần 1.

 • Màu sắc cho text: Thuộc tính android:textColor=” “ được dùng để thiết lập màu sắc cho nội dung hiển thị, để lựa chọn màu sắc các bạn truyền mã màu vào giữa dấu nháy kép của thuộc tính
 • Kích cỡ cho text: Thuộc tính android:textSize=” “ được dùng để thiết lập kích cỡ cho nội dung hiển thị, để thiết lập kích cỡ các bạn truyền độ lớn (đơn vị là sp) của text vào giữa dấu nháy kép của thuộc tính.
 • Kiểu chữ cho text: Thuộc tính android:textStyle=” “ được dùng để thiết lập kiểu chữ cho nội dung hiển thị, để thiết lập kiểu chữ các bạn lựa chọn (bold, italic hoặc normal) các giá trị của thuộc tính ở giữa dấu nháy kép. Chúng ta chỉ có thể chọn 1 kiểu chữ, không thể chọn đồng thời 2 kiểu.
 • Tạo bóng cho text: lần lượt chúng ta sẽ truyền giá trị cho các thuộc tính sau:
  • android:shadowColor=” “ Thuộc tính này các bạn truyền mã màu vào trong dấu nháy kép để xác định màu sắc cho phần bóng.
  • android:shadowDx=” “android:shadowDy=” “ Thuộc tính này các bạn truyền giá trị để xác định hướng nghiêng của phần bóng (dựa trên giá trị theo trục x và trục y trên 1 trục tọa độ).
  • android:shadowRadius=” “ Thuộc tính này các bạn truyền giá trị để xác định độ nghiêng của phần bóng.
  • Lưu ý: phần đổ bóng cho text sẽ không hiển thị trên màn hình thiết kế trong Android Studio mà chỉ hiển thị khi bạn thực thi ứng dụng trên thiết bị.

Giáo trình cơ bản để học android, xem thêm tại đây.

Code mẫu:

Kết quả:

Xem các bài học android cơ bản tại đây:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây