Android cơ bản 16 – Android Linear Layout Using Java

0
811

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

Xây dựng giao diện bằng Java code.

Trong bài này chúng ta sẽ đi xây dựng giao diện cho 1 activity là 1 LinearLayout trong đó có 1 TextView bằng Java code thay vì bằng XML code như bình thường.

Bước 1: Mở file MainActivity.java

  • Trong phương thức onCreate() có phương thức setContentView(), phương thức này dùng để xác định giao diện hiển thị cho activity.

Bước 2: Tạo biến toàn cục kiểu LinearLayoutTextView.

Bước 3: Trong phương thức onCreate() tạo 2 đối tượng LinearLayoutTextView.

Bước 4: Tạo LayoutParams cho LinearLayout, trong bước này chúng ta truyền giá trị để khởi tạo 1 LayoutParam, giá trị này chính là chiều cao và chiều rộng của Layout, trong ví dụ chúng ta sẽ truyền giá trị là MATCH_PARENT.

Bước 5: Thiết lập LayoutParams cho đối tượng LinearLayout đã tạo ở trên.

Bước 6: Thiết lập thuộc tính orientation cho LinearLayout.

Bước 7: Thiết lập nội dung hiển thị của TextView thông qua phương thức setText().

Bước 8: Gắn đối tượng TextView vào trong Linearlayout.

Bước 9: Sử dụng phương thức setContentView(), truyền tham số vào là đối tượng LinearLayout mà chúng ta tạo ở trên để xác lập hiển thị mới cho Activity.

Video bài học android cơ bản đầy đủ tại đây.

Code mẫu:

Kết quả

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây