Bài học PHP 08 – Vòng lặp trong PHP

0
362

BÀI HỌC PHP 08 – Vòng lặp trong PHP

Ở bài học php này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vòng lặp trong PHP nhé. Dưới đây là các vòng lặp cơ bản chúng ta sẽ làm quen với nó.

1. Vòng lặp while trong PHP

Vòng lặp này sẽ tiến hành kiểm tra một hoặc một tổ hợp biểu thức điều kiện nào đó, nếu biểu thức trả về true thì bắt đầu thực hiện lệnh bên trong, sau đó tiếp tục lại kiểm tra biểu thức và thực thi lệnh nếu biểu thức đúng, cứ như thế cho tới khi biểu thức trả về false thì dừng lại và thoát khỏi vòng lặp.

Cú pháp:

Ví dụ:

Chú ý: Với vòng lặp này chúng ta cần biết điểm dừng , tức là biết chắc chắn rằng biểu thức sẽ có lúc trả về false, nếu không thì vòng lặp sẽ trở thành vô hạn.

2. Vòng lặp do…While trong PHP

Vòng lặp này sẽ thực hiện một lần câu lệnh trước một lần sau đó mới kiểm tra biểu thức điều kiện, nếu biểu thức đúng thì lại tiếp tục thực thi câu lệnh , và cứ lặp cho tới khi nào biểu thức sai thì dừng lại và thoát ra khỏi vòng lặp.

Cú pháp:

Ví dụ:

Lưu ý: Cũng tương tự như vòng lặp while, chúng ta cần biết chắc chắn sẽ có lúc biểu thức trả về false thì chúng ta mới sử dụng vòng lặp. So với vòng lặp while thì vòng lặp do…while sẽ nhiều hơn 1 lần thực thi câu lệnh.

Cùng xem thêm các bài học lập trình php miễn phí khác tại đây.

3. Vòng lặp For trong PHP

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực thi việc lặp dữ liệu. Chúng ta thường sử dụng vòng lặp khi biết trước số lần lặp.

Cú pháp:

Ví dụ :

4. Vòng lặp foreach trong PHP

Đây là vòng lặp dành riêng cho mảng, dùng để duyệt các phần tử của mảng.

Cú pháp :

Ví dụ:

Các bạn có thể làm theo các ví dụ để hiểu hơn thêm về ý nghĩa của vòng lặp trong PHP nhé. Bài học kết thúc tại đây, chúng ta sang tìm hiểu bài học khác về các phương thức truyền dữ liệu trong PHP.

Các bài học tiếp theo:

Tác giả: Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây