Bài học PHP 12 – Thao tác với file trong PHP

0
367

Bài học PHP 12 – Thao tác với file trong PHP

 

Một trong những tác vụ đặc biệt của PHP đó là cho phép xử lý dữ liệu trực tiếp thông qua quá trình nhận và đọc nội dung trên 1 file dữ liệu. Điều này giúp cho PHP trở nên tinh tế và dễ tùy biến hơn khi xử lý 1 lượng dữ liệu có quy mô lớn. Việc thao tác mở, đọc, ghi, đóng file này cũng có ý nghĩa tuần tự như bạn đang làm việc trực tiếp trên 1 file dữ liệu thực thụ. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách về bài học PHP cơ bản – thao tác với file trong PHP .

1. Mở File

Cú pháp :

Trong đó :

 • Đường dẫn : chính là đường dẫn tới file cần mở
 • thuộc tính : là các quyền hạn cho phép thao tác trên file đó như thế nào

Có 7 thuộc tính cơ bản với quyền hạn cho phép thao tác với file khác nhau như sau:

 • r : Mở File ở chế độ chỉ đọc , con trỏ đặt ở đầu File
 • r+ : Mở File ở chế độ cả đọc lẫn viết , con trỏ đặt ở đầu File
 • w : Mở File ở chế độ chỉ viết. Nếu File ko tồn tại, nó sẽ tự động được tạo. Nếu File đã tồn tại, nội dung sẽ bị xóa. Con trỏ đặt ở đầu File.
 • w+ : Mở File ở chế độ cả viết lẫn đọc. Nếu File đã tồn tại, nội dung sẽ bị xóa. Nếu File không tồn tại, nó sẽ tự động được tạo. Con trỏ đặt ở đầu File
 • a : Mở File dưới dạng append dữ liệu, chế độ chỉ viết. Nếu File tồn tại nội dung sẽ được ghi tiếp vào sau nội dụng cũ có sẵn. Nếu File không tồn tại thì nó sẽ tự động được tạo mới
 • a+ : Mở File dưới dạng append dữ liệu,  chế độ cả đọc lẫn viết. Nếu File tồn tại nội dung sẽ được ghi tiếp vào sau nội dụng cũ có sẵn. Nếu File không tồn tại thì nó sẽ tự động được tạo mới
 • b : Mở file ở chế độ nhị phân binary

Ví dụ:

 

2. Đóng File

Cú pháp :

Trong đó: Mở File chính là quá trình chúng ta đã mở File .

Ví dụ:

 

3. Đọc File theo hàng

Chúng ta sử dụng hàm fgets để đọc nội dung của một dòng trong file text và trả lại kết quả là dòng đó.

Cú pháp :

Trong đó: Mở File chính là quá trình chúng ta đã mở File trước đó.

Ví dụ:

Tạo một file demo.txt có nội dung gồm nhiều dòng text.

Tiếp theo tạo một file docfile.php có nội dung như sau :

Chú ý : Để kiểm tra xem đã đọc hết file hay chưa ta sử dụng hàm feof. Hàm này trả về giá trị TRUE nếu đã hết file, FALSE nều vẫn chưa hết.

Cú pháp :

Trong đó : Mở File chính là quá trình chúng ta đã mở File.

Ví dụ:

 

4. Đọc File theo ký tự trong PHP

Chúng ta sử dụng hàm fgetc đọc một ký tự duy nhất trong File và trả lại kết quả là ký tự đó.

Cú pháp :

Trong đó: Mở File chính là quá trình chúng ta mở File trước đó.

Ví dụ: Chúng ta sử dụng lại file demo.txt

Tạo thêm một file dockytu.php có nội dung như sau:

 

5. Đọc File theo nhị phân trong PHP

Chúng ta sử dụng hàm fread() đọc dữ liệu nhị phân và trả lại giá trị vào một buffer.

Cú pháp :

Trong đó :

 • Mở File: là quá trình chúng ta mở File trước đó
 • Đường dẫn File: là đường dẫn tới File cần đọc

Ví dụ : Tạo một file text.txt có nội dung:
Đọc file theo nhị phân trong PHP

Tạo thêm một file readbin.php có nội dung như sau :

6. Ghi File trong PHP

Để ghi File trong PHP chúng ta sử dụng hàm fwrite().

Cú pháp:

Trong đó :

 • Mở File : chính là quá trình chúng ta mở File trước đó
 • Nội dung: là phần nội dung mà chúng ta muốn thêm vào File

Ví dụ:

Kết thúc bài học về các thao tác với File trong PHP, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học tiếp theo về cách upload file trong PHP nhé.

Bài học liên quan:

 

Tác giả : Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây