Bài học PHP 13 – Upload File trong PHP

0
442

Bài học PHP 13 – Upload file trong PHP

Bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách upload file trong PHP.

1. Form Upload

a. Gửi thông tin dạng File trong Form

Gửi thông tin dạng File trong một Form chính là hình thức Upload một File dữ liệu (hay nói cách khác là gửi toàn bộ thông tin của File dữ liệu đó đi thông qua Form)

Để có thể thực hiện được việc Upload File đó thành công thông qua Form thì Form của chúng ta phải thỏa mãn 2 điều  kiện sau:

  • Form Upload phải có phương thức truyền File: Method = POST/GET
  • Form Upload phải có phương thức enctype=”multipart/form-data”

2. Biến $_FILE

Các thông tin của File gửi qua Form sẽ được lưu vào một biến toàn cục $_FILE, biến này thực chất là một mảng hai chiều lưu trữ lại tất cả các thông tin của File.

Để lấy được các thông tin của File, chúng ta sử dụng cú pháp sau :

Trong đó :

  • tên_file: chính là tên của trường File Upload
  • thuộc_tính_file : là thuộc tính của File hay còn gọi là các thông tin của File.

Các thuộc tính của File:

Thuộc Tính Ý Nghĩa
name  Tên của File muốn Upload, bao gồm cả thành phần mở rộng của File
 tmp_name  Địa chỉ đường dẫn tạm thời của File sau khi được Upload thông qua Form
 size  Dung lượng của File
 type  Kiểu hay định dạng của File Upload
 error  Các thông báo lỗi trong quá trình gửi thông tin của File qua Form

 

3. Các lỗi trong quá trình Upload File

Trong quá trình chúng ta xử lý Upload có thể xảy ra một số sự cố ngoài ý muốn, mỗi một sự cố này sẽ được PHP ghi nhận và phân biệt đồng thời trả lại cho biến $_FILE[“file_name”][“error”] một giá trị nguyên trong khoảng từ 0 đến 4. Mỗi một giá trị nguyên này thể hiện một lỗi tương ứng. Chúng ta có các kiểu báo lỗi như sau :

Error Ý Nghĩa
 0 Trường hợp này không xảy ra lỗi trong quá trình Upload
 1 Trong trường hợp này,  quá trình Upload đã không thành công  bởi có xuất hiện lỗi do dung lương File muốn Upload vượt quá dung lượng cho phép Upload.
 2 Trong trường hợp này,  quá trình Upload đã không thành công  bởi có xuất hiện lỗi do dung lương File muốn Upload vượt quá dung lượng cho phép trong file cấu hình của hệ thống.
 3 Trong trường hợp này,  quá trình Upload đã không thành công  bởi có xuất hiện lỗi do  File Upload chỉ được tải lên một phần mà không được tải lên hết
4 Trong trường hợp này,  quá trình Upload đã không thành công  bởi có xuất hiện lỗi do không có File nào được tải lên hoặc File gốc đã bị xóa trong quá trình Upload.

 

4. Quá trình Upload File

Quá trình Upload File chính là quá trình chuyển đường dẫn tạm của File vừa được gửi thông qua Form thực xác định.

Ví dụ:

Tạo một file form_upload.php có nội dung như sau:

Tạo một file upload.php có nội dung như sau:

Tạo một thư mục upload nằm ngang hàng với hai file trên.

Chạy File form_upload.php và tiến hành upload.

Bài học hôm nay kết thúc tại đây, như vậy chúng ta đã hiểu được cách upload file trong php là như thế nào, ở bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu về cách download file trong php.

Xem các bài học php liên quan:

 

Tác giả : Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây