Bài học PHP 16 – COOKIE trong PHP

0
350

Bài học PHP 16 – COOKIE trong PHP

Qua bài học PHP cơ bản trước về session trong php, chúng ta đã nắm rõ khái niệm về session là gì và cách làm việc của nó. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm về cookie trong php và cách làm việc.

1. Cookie là gì?

Cookie là một đoạn dữ liệu được lưu vào đĩa cứng hoặc bộ nhớ của máy người sử dụng. Nó được trình duyệt gửi ngược lên Server mỗi khi Trình duyệt tải một trang web từ Server.

Những thông tin được lưu trữ trong cookie hoàn toàn phụ thuộc vào website trên server.

Cookie được tạo ra bởi website và gởi tới trình duyệt, do vậy 2 website khác nhau (cho dù cùng host trên 1 server) sẽ có 2 cookie khác nhau gởi tới trình duyệt.

Ngoài ra, mỗi trình duyệt quản lý và lưu trữ cookie theo cách riêng của mình, cho nên 2 trình duyệt cùng truy cập vào 1 website sẽ nhận được 2 cookie khác nhau.

2. Làm việc với cookie

a. Thiết lập Cookie

Để thiết lập cookie ta sử dụng cú pháp sau :

Trong đó:

  • tên_cookie: chính là tên của cookie mà chúng ta muốn khởi tạo
  • giá_trị : là giá trị lưu trữ của cookie
  • thời_gian_sống : là thời gian tồn tại của cookie,tính theo đơn vị giây.
b. Lấy giá trị Cookie

Do tất cả Cookie được lưu trữ trong biến toàn cục $_COOKIE, nên để lấy giá trị của Cookie ta chỉ việc truy xuất vào biến này.

Cú pháp :

Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng nhau đi làm ví dụ sau .

Tạo một file setCookie.php có nội dung như sau:

Ở file này tôi tạo ra một cookie có tên là password, với giá trị là 123456789, và thời gian sống là time() + 600. Thời gian sống time() + 600 là lấy thời gian hiện tại qua hàm time() rồi cộng với 10 phút, chuyển sang giây là 600 giây. Và sử dụng hàm header để chuyển hướng trang sang getCookie.php sau khi tạo cookie.

Tạo một file getCookie.php có nội dung như sau:

Chúng ta thu được giá trị của cookie hiển thị ra màn hình là 123456789.

Sau 10 phút, Cookie này sữ tự động được hủy.

c. Hủy giá trị Cookie

Để hủy một cookie đã tạo, chúng ta có hai cách : hoặc là tiến hành đặt thời gian sống cho Cookie về âm hoặc là khởi tạo đè cookie name và không truyền các tham số khác vào.

Ví dụ:
Để hủy Cookie password tôi đã tạo ra ở trên có thể thêm vào một trong hai dòng lệnh sau :

Cách 1 :

Cách 2 :

Các bài học liên quan:

Tác giả : Thiện Nguyễn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây