Bài jQuery 18: Get và Set các thuộc tính CSS

0
754

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách Get và Set các thuộc tính CSS trong jQuery.

Phương thức css()

Phương thức jQuery css() được sử dụng để lấy giá trị tính toán của thuộc tính CSS hoặc đặt một hoặc nhiều thuộc tính CSS cho các phần tử được chọn.

Phương pháp này cung cấp một cách nhanh chóng để áp dụng các style trực tiếp cho các phần tử HTML (nghĩa là các kiểu nội tuyến) chưa hoặc không dễ dàng được xác định style trong stylesheet.

Lấy giá trị thuộc tính CSS

Bạn có thể lấy giá trị tính toán của thuộc tính CSS của một phần tử bằng cách chuyển tên thuộc tính làm tham số cho phương thức css(). Đây là cú pháp cơ bản:

Ví dụ sau sẽ truy xuất và hiển thị giá trị được tính của thuộc tính CSS background-color của phần tử <div> khi được nhấp vào.

Set một thuộc tính CSS đơn và giá trị 

Phương thức css() có thể lấy thuộc tính namevalue làm tham số riêng để đặt một thuộc tính CSS duy nhất cho các phần tử. Cú pháp cơ bản như sau:

Ví dụ sau sẽ đặt thuộc tính CSS background-color của các phần tử <div>, thành giá trị của màu đỏ, khi được nhấp.

Set nhiều thuộc tính và giá trị CSS

Bạn cũng có thể đặt nhiều thuộc tính CSS bằng phương thức css(). Cú pháp cơ bản để thiết lập nhiều hơn một thuộc tính cho các thành phần như sau:

Ví dụ sau sẽ đặt background-color cũng như thuộc tính CSS padding cho các phần tử được chọn cùng một lúc.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn cách get và set các thuộc tính CSS. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các Dimension trong jQuery.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây