Bài jQuery 24: Bộ lọc trong jQuery

0
1173

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn Bộ lọc trong jQuery.

Giới thiệu

jQuery cung cấp một số phương thức như filter(), first(), last(), slice(), has(), v.v. mà bạn có thể sử dụng để thu hẹp kết quả tìm kiếm các phần tử trong cây DOM. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết từng phương thức nhé.

Phương thức first()

Phương thức jQuery first() lọc tập hợp các phần tử trùng và trả về phần tử đầu tiên từ tập hợp. Ví dụ sau sẽ chỉ làm nổi bật phần tử <li> đầu tiên trong phần tử <ul> bằng cách thêm class .highlight trong chương trình.

Phương thức last()

Phương thức jQuery last() lọc tập hợp các phần tử khớp và trả về phần tử cuối cùng từ tập hợp. Ví dụ sau sẽ chỉ làm nổi bật phần tử <li> cuối cùng trong phần tử <ul> bằng cách thêm class .highlight trong chương trình.

Phương thức filter()

Phương thức filter() có thể lấy selector hoặc hàm làm đối số của nó để lọc tập hợp các phần tử phù hợp dựa trên một tiêu chí cụ thể.

Selector hoặc hàm được cung cấp phương thức filter() để kiểm tra từng phần tử trong tập hợp các phần tử phù hợp và tất cả các phần tử phù hợp với bộ lọc được cung cấp hoặc vượt qua kiểm tra của hàm sẽ được đưa vào kết quả.

Như mình đã nói ở trên, bạn cũng có thể truyền một hàm cho phương thức filter() để lọc tập hợp các phần tử phù hợp dựa trên các điều kiện nhất định. Ví dụ sau đây sẽ kiểm tra từng phần tử <li> trong <ul> và làm nổi bật các phần tử <li> có chỉ số là số lẻ, tức là chỉ làm nổi bật mục danh sách thứ hai và thứ tư.

Phương thức has()

Phương thức jQuery has() lọc tập hợp các phần tử phù hợp và chỉ trả về những phần tử có phần tử con được chỉ định. Ví dụ sau đây sẽ làm nổi bật tất cả các phần tử <li> là con của phần tử <ul> .

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn Bộ lọc trong jQuery. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Ajax với jQuery.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây