Bài jQuery 6: Các sự kiện với bàn phím và form trong jQuery

0
883

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn các sự kiện với bàn phím và form trong jQuery.

Sự kiện với bàn phím

Một sự kiện bàn phím được kích hoạt khi người dùng nhấn hoặc nhả một phím trên bàn phím. Dưới đây là một số phương thức jQuery thường được sử dụng để xử lý các sự kiện bàn phím.

Phương thức keypress()

Phương thức keypress() của jQuery gắn một hàm xử lý sự kiện vào các phần tử được chọn(thường là các điều khiển biểu mẫu), nó được thực thi khi trình duyệt nhận đầu vào là dữ liệu từ bàn phím của người dùng. Ví dụ sau sẽ hiển thị một thông báo khi sự kiện keypress được kích hoạt và số lần nó được bắn khi bạn nhấn phím trên bàn phím.

Lưu ý: Sự kiện keypress tương tự như sự kiện keydown, ngoại trừ các phím sửa đổi như phím Shift, Esc, Backspace hoặc Xóa, phím mũi tên, v.v. kích hoạt các sự kiện nhấn phím nhưng không phải là sự kiện keypress.

Phương thức keydown()

Phương thức keydown() của jQuery gắn một hàm xử lý sự kiện vào các phần tử được chọn (thường là các điều khiển biểu mẫu), nó được thực thi khi người dùng nhấn phím đầu tiên trên bàn phím. Ví dụ sau sẽ hiển thị một thông báo khi sự kiện keydown được kích hoạt và số lần nó được nhấn trên bàn phím.

Phương thức keyup()

Phương thức keyup() của jQuery gắn một hàm xử lý sự kiện vào các phần tử được chọn (thường là các điều khiển biểu mẫu), nó được thực thi khi người dùng nhả một phím trên bàn phím. Ví dụ sau sẽ hiển thị một thông báo khi sự kiện keyup được kích hoạt và số lần nó được kích hoạt trên bàn phím.

Các Sự kiện với form

Một sự kiện form được kích hoạt khi form nhận hoặc mất focus hoặc khi người dùng sửa đổi giá trị trong form, chẳng hạn như bằng cách nhập văn bản vào ô <input>, hoặc chọn bất kỳ tùy chọn nào trong checkbox, v.v.

Phương thức change()

Phương thức jQuery change() gắn một hàm xử lý sự kiện vào các phần tử <input>, <textarea><select> được thực thi khi giá trị của nó thay đổi. Ví dụ sau sẽ hiển thị thông báo khi bạn chọn bất kỳ tùy chọn nào trong dropdown select box.

Phương thức focus()

Phương thức jQuery Focus() đính kèm một hàm xử lý sự kiện vào các phần tử được chọn (thường là các điều khiển và liên kết biểu mẫu), nó được thực thi khi nó được focus. Ví dụ sau sẽ hiển thị một thông báo khi đầu vào văn bản nhận được focus.

Phương thức blur()

Phương thức jQuery Blur() đính kèm một hàm xử lý sự kiện vào các thành phần của biểu mẫu như <input>, <textarea>, <select> được thực thi khi mất tiêu điểm. Ví dụ sau sẽ hiển thị một thông báo khi đầu vào văn bản mất focus.

Phương thức submit()

Phương thức submit() của jQuery đính kèm một hàm xử lý sự kiện vào các phần tử <form> , nó được thực thi khi người dùng đang gửi dữ liệu trong form. Ví dụ sau sẽ hiển thị một thông báo tùy thuộc vào giá trị được nhập khi bạn gửi dữ liệu.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các sự kiện với bàn phím và form trong jQuery. Trong bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn hiệu ứng show và hide trong jQuery.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây