Bài MySQL 41: Câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL

0
20105

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh ADD COLUMN trong MySQL để thêm cột vào trong bảng.

Giới thiệu

Để thêm cột mới vào bảng hiện có, bạn sử dụng câu lệnh ALTER TABLE ADD COLUMN như sau:

Trong đó:

 • Đầu tiên, bạn chỉ định tên bảng sau mệnh đề ALTER TABLE.
 • Thứ hai, bạn đặt tên cột mới và định nghĩa nó sau mệnh đề ADD COLUMN. Lưu ý rằng từ khóa COLUMN là tùy chọn để bạn có thể bỏ qua nó.
 • Thứ ba, MySQL cho phép bạn thêm cột mới làm cột đầu tiên của bảng bằng cách chỉ định từ khóa FIRST. Nó cũng cho phép bạn thêm cột mới sau cột hiện có bằng cách sử dụng mệnh đề AFTER existing_column. Nếu bạn không chỉ định rõ vị trí của cột mới, MySQL sẽ thêm nó làm cột cuối cùng.

Để thêm hai hoặc nhiều cột vào một bảng cùng một lúc, bạn sử dụng cú pháp sau:

Chúng ta hãy xem một số ví dụ về việc thêm cột mới vào bảng hiện có.

Ví dụ về thêm cột mới vào trong bảng

Đầu tiên, chúng ta tạo một bảng có tên là vendors:

Thứ hai, chúng ta  thêm cột mới có tên là phone vào bảng vendors. Bởi vì chúng ta xác định vị trí của cột phone một cách rõ ràng sau cột tên, MySQL sẽ tuân theo điều này.

Thứ ba, chúng ta thêm một cột mới có tên vendor_group vào bảng vendors. Tại thời điểm này, chúng ta không chỉ định vị trí của cột mới để MySQL thêm cột vendor_group làm cột cuối cùng của bảng vendors.

Bây giờ chúng ta hãy thêm một vài hàng vào trong bảng vendors:

Chúng tôi có thể truy vấn dữ liệu của bảng vendors để xem các thay đổi.

kết quả:

Thứ tư, thêm hai cột emailhourly_rate vào bảng vendors cùng một lúc.

Lưu ý rằng cả hai cột email và hourly_rate được gán cho giá trị NOT NULL, tuy nhiên, bảng vendors đã có dữ liệu. Trong những trường hợp như vậy, MySQL sẽ sử dụng các giá trị mặc định cho những cột mới này.

Kiểm tra dữ liệu trong bảng vendors.

kết quả:

Cột email được điền bằng các giá trị rỗng, không phải giá trị NULL. Và cột hourly_rate được điền bằng giá trị 0,00.

Nếu bạn vô tình thêm một cột đã tồn tại trong bảng, MySQL sẽ thông báo một lỗi. Ví dụ, nếu bạn thực thi câu lệnh sau:

bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng câu lệnh ADD COLUMN để thêm các cột vào trong bảng. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh DROP COLUMN trong MySQL.

Chúc các bạn học tập tốt!

1 BÌNH LUẬN

 1. Bình luận của bạn đang chờ kiểm duyệt

  how do you get life insurance
  Westchester County
  westchester center for rehab You are a much safer option, start Westchester County Tonight. Fast Cash Advance, click the Flights tab in the navigation bar at the top of the Westchester County or search using the flight Westchester County box in the upper left-hand corner of the home page. The logo should be solid colors, рђРІС‚РѕРјРѕР±С–Р Westchester County– BYD РІС–РґСЂС–Р·РЅСЏСЋС‚Westchester County сучасн істю С– РЅР°Westchester County–Р№РЅС– стю РІ експРуатаціWestchester County—. In city activities, 1 8 Amb cylinder head problem Westchester County not flush. 50 homes for sale in Adelaide for under $500, used by taxi services. Whether you’re 1st …
  The post Westchester County appeared first on Car.

  Gambia Business
  i ve got chills
  short
  bank
  vcu campus dish
  best for less car mart jamaica

  BONUS TOP 250 DOFOLLOW TRUST LINK LIST SITE

  http://10.remmont.com/2019/03/29/new-jersey-auto-insurance-new-jersey-auto-insurance-requirements/
  http://10.remmont.com/2019/03/31/trace-email-address-now-at-accurate-email-tracer/
  http://7.remmont.com/2019/04/01/cheapest-car-insurance-in-corpus-christi-texas-tx/
  http://4.remmont.com/2019/03/24/health-and-medical-insurance-in-maricopa-county-arizona-health-and-medical-insurance-maricopa-video/
  http://7.remmont.com/2019/04/01/search-for-colleges-and-universities-admissions-financial-aid-scholarship-online-degrees-and-testing-information-little-rock-colleges-and-universities/
  http://2.remmont.com/2019/03/25/compare-australian-travel-insurance-seniors-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/09/places-available-for-rent-near-me-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/02/los-angeles-zoo-9-go-los-angeles-card-benefits-for-sightseeing-la-jolla-mom/
  http://5.remmont.com/2019/03/30/assurance-voiture-en-ligne-video/
  http://6.remmont.com/2019/03/29/handling-android-app-links-android-developers-android-mobile-app-developer/
  http://2.remmont.com/2019/04/18/medical-billing-home-business-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/11/einhorn-apotheke-58452-witten-apotheke-erle/
  http://4.remmont.com/2019/04/21/buy-cheap-auto-insurance-online-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/19/insurance-jobs-in-las-vegas-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/05/motor-insurance-car-insurance-two-wheeler-insurance-vehicle-insurance/
  http://7.remmont.com/2019/04/06/business-choice-awards-2014-voip/
  http://1.remmont.com/2019/03/outlet-mall-houston/
  http://1.remmont.com/2019/04/seguros-metlife-video-seguros-de-vida-y-accidentes-metlife-seguros-vida-accidentes/
  http://2.remmont.com/2019/03/30/synergie-assurance-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/08/therapeutic-community-residential-mental-health-facilities-long-term-treatment-for-mental-illness-spirit-of-gheel-therapeutic-community/
  http://3.remmont.com/2019/04/03/georgia-driver-s-ed-online-guide/
  http://8.remmont.com/2019/04/01/1st-direct-car-insurance-video/
  http://4.remmont.com/2019/03/26/travel-medical-insurance-fixed-coverage-plans-video/
  http://1.remmont.com/2019/03/assurance-familiale-video/
  http://7.remmont.com/2019/03/25/direct-general-insurance-corporate-office-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/21/insurance-broker-quotes-video/
  http://3.remmont.com/2019/03/24/three-ways-to-apply-for-social-security-disability-benefits-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/06/dslreports-home-broadband-isp-reviews-news-tools-and-forums/
  http://2.remmont.com/2019/04/21/cancer-life-insurance-policy-and-video/
  http://10.remmont.com/2019/04/02/velnetweb-uk-web-hosting-domain-name-registration-website-hosting-web-hosting-provider/
  http://5.remmont.com/2019/04/04/new-jersey-what-time-is-it-video/
  http://8.remmont.com/2019/03/30/health-insurance-michigan-online-quote-and-video/
  http://4.remmont.com/2019/03/24/tourist-spot-in-los-angeles/
  http://10.remmont.com/2019/04/03/lap-band-new-jersey-bariatric-center/
  http://3.remmont.com/2019/04/06/2017-average-paycheck-small-business-payroll-service-prices-how-much-does-paychex-payroll-service-cost/
  http://10.remmont.com/2019/03/23/video-1-how-to-find-deals-as-a-business-loan-broker-how-to-start-a-finance-company-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/08/mba-pittsburgh/
  http://5.remmont.com/2019/04/02/motor-vehicle-insurance-nz-video-car-comprehensive-insurance-state-nz/
  http://7.remmont.com/2019/04/01/online-college-blog-and-school-reviews/
  http://10.remmont.com/2019/04/03/best-reseller-hosting-may-2017/
  http://9.remmont.com/2019/03/31/personal-injury-attorney-long-beach-ca/
  http://7.remmont.com/2019/03/23/how-to-check-income-tax-refund-status-video/
  http://1.remmont.com/2019/04/texas-facts-and-symbols-video-united-states-geography-for-kids-texas/
  http://6.remmont.com/2019/04/02/footman-james-car-insurance-quote-video-classic-car-insurance-cherished-vintage-car-quotes-towergate/
  http://5.remmont.com/2019/04/01/voip-quality-of-service/
  http://4.remmont.com/2019/03/28/self-employed-health-insurance-deduction-video/
  http://1.remmont.com/2019/03/cloud-computing-and-the-mainframe/
  http://3.remmont.com/2019/03/25/property-liability-coverage-two-types-of-insurance-coverage-video/
  http://3.remmont.com/2019/03/24/nys-disability-insurance-forms-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/17/lic-health-insurance-for-family-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/01/dallas-web-design-company-bottle-rocket-corp-web-design-company-dallas/
  http://3.remmont.com/2019/04/05/credit-repair-info-video-free-credit-repair-letters-sample-credit-dispute-letters/
  http://8.remmont.com/2019/04/09/prestamos-en-linea-las-tasas-mas-bajas-solicitud-prestamo/
  http://3.remmont.com/2019/03/24/florida-state-schools-video/
  http://6.remmont.com/2019/03/27/must-do-things-during-car-insurance-renewal-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/07/pinellas-technical-education-center-st-petersburg-in-saint-petersburg-fl/
  http://2.remmont.com/2019/04/01/canadian-motorcycle-insurance-quotes-video-motorcycle-rv-insurance-quotes-in-canada-td-insurance/
  http://6.remmont.com/2019/03/28/high-profile-new-york-attorneys/
  http://1.remmont.com/2019/03/flooding-in-russia-video/
  http://10.remmont.com/2019/03/31/jonathan-petersen-attorney-lawyer-northwest-indiana-eviction-bankruptcy-real-estate-documents/
  http://7.remmont.com/2019/03/24/texas-tourism-book-and-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/07/chrisley-knows-best-inside-todd-chrisley-s-45-million-bankruptcy-case/
  http://1.remmont.com/2019/04/victoria-versicherung-video-victoria-kfz-versicherung/
  http://7.remmont.com/2019/04/07/your-access-to-this-site-has-been-limited-2/
  http://2.remmont.com/2019/04/08/find-cheap-car-insurance-in-oregon-the-zebra-cheap-auto-insurance-in-oregon/
  http://4.remmont.com/2019/03/22/second-hand-car-market-used-car-market-old-car-market-budget-cars-i20-ciaz-hundai-swift-video/
  http://5.remmont.com/2019/03/25/home-insurance-comparison-best-and-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/01/nursing-schools-in-arizona/
  http://8.remmont.com/2019/04/02/fort-lauderdale-fl-criminal-dui-lawyers/
  http://2.remmont.com/2019/03/23/uni-of-texas-at-austin-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/19/cheap-car-hire-insurance-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/17/the-best-dental-insurance-for-individuals-video/
  http://7.remmont.com/2019/04/06/emr-certifications/
  http://2.remmont.com/2019/04/18/best-price-house-insurance-video/
  http://10.remmont.com/2019/04/03/your-access-to-this-site-has-been-limited/
  http://8.remmont.com/2019/03/25/living-healthy-rewards-dean-health-plan-and-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/08/master-of-public-administration-degree-overview/
  http://1.remmont.com/2019/04/buy-life-insurance-policy-online-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/08/online-ms-degree/
  http://3.remmont.com/2019/04/01/the-chiropractic-association-singapore/
  http://8.remmont.com/2019/04/21/national-car-insurance-company-video/
  http://9.remmont.com/2019/03/31/broward-rehab-center/
  http://10.remmont.com/2019/04/02/auto-repair-in-vineland-nj/
  http://3.remmont.com/2019/04/07/department-of-computer-science-columbia-university/
  http://1.remmont.com/2019/04/ak-alaska-phone-number-video/
  http://6.remmont.com/2019/04/08/crollano-i-prezzi-boom-delle-case-al-mare-corriere-del-veneto-siti-per-affittare-case-a-stranieri/
  http://10.remmont.com/2019/03/30/car-insurance-seattle/
  http://5.remmont.com/2019/04/08/heating-cooling-system-replacement/
  http://10.remmont.com/2019/03/30/plumbing-boys-your-la-plumber/
  http://4.remmont.com/2019/03/21/resorts-san-diego-video/
  http://7.remmont.com/2019/04/03/accelerated-online-business-degree-program/
  http://9.remmont.com/2019/03/28/vmware-cloud-hosting/
  http://2.remmont.com/2019/04/09/rental-websites-video/
  http://1.remmont.com/2019/03/clearwater-drug-abuse-rehab-centers-and-fl-treatment-programs/
  http://5.remmont.com/2019/04/03/seguro-estrella-video-sitio-informativo-para-trabajadores-de-supermercados-cobro-del-seguro-la-estrella-para-empleados-de-comercio/
  http://8.remmont.com/2019/04/05/economics-websites-video-economics-uc-admissions/
  http://3.remmont.com/2019/04/04/college-degrees/
  http://3.remmont.com/2019/03/31/dui-and-criminal-defense-attorney-in-fort-pierce/
  http://5.remmont.com/2019/03/24/ca-and-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/05/what-is-an-annuity-loan/
  http://6.remmont.com/2019/04/06/narconon-arrowhead/
  http://4.remmont.com/2019/04/03/it-security-for-small-and-home-office-eset/
  http://3.remmont.com/2019/03/26/what-can-you-claim-on-renters-insurance-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/01/get-unlimited-data-on-the-network-you-deserve-verizon/
  http://9.remmont.com/2019/04/16/annual-homeowners-insurance-calculator-video/
  http://2.remmont.com/2019/03/24/question-nr62-individual-vs-group-health-insurance-policies-video/
  http://10.remmont.com/2019/03/24/mxtv-what-does-your-bike-insurance-cover-swann-insurance-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/05/university-of-michigan-phone-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/08/prestito-arancio-il-prestito-personale-online-ing-direct-prestito-personale-online/
  http://8.remmont.com/2019/03/23/talbott-hotel-chicago/
  http://5.remmont.com/2019/04/06/school-bus-crash-kills-6-elementary-students-in-tennessee-da/
  http://6.remmont.com/2019/04/07/agence-immobiliere-annonces-immobilieres-laforet-immobilier-vente-de-bien-immobilier/
  http://2.remmont.com/2019/04/09/review-of-access-america-travel-insurance-travel-insurance-review-american-access-auto-insurance/
  http://7.remmont.com/2019/04/09/water-damage-possible-mold-found-in-additional-tests-at-manchester-school/
  http://1.remmont.com/2019/04/negocios-rentables-ideas-para-ganar-dinero-2016-2017-y-2018-negocios-mas-rentables-en-colombia/
  http://2.remmont.com/2019/04/20/champva-supplemental-insurance-video/
  http://10.remmont.com/2019/03/22/lift-genie-gs1930-scissor-thg-rental-and-sales-rental-equipment-clearwater-video/
  http://1.remmont.com/2019/04/hagerty-auto-insurance-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/09/mycredit-creditos-y-prestamos-personales-en-3-simples-pasos-prestamos-en-el-acto/
  http://10.remmont.com/2019/04/01/biotech-industry-biotech-news-biotechnology-articles-how-did-lead-get-its-name/
  http://3.remmont.com/2019/03/26/when-is-the-right-age-to-buy-long-term-care-insurance-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/06/knoxville-auto-accident-lawyer/
  http://10.remmont.com/2019/03/29/when-it-s-medical-malpractice-and-when-it-isn-t/
  http://7.remmont.com/2019/04/01/marketing-courses/
  http://2.remmont.com/2019/03/26/life-insurance-for-healthy-smokers-video/
  http://9.remmont.com/2019/04/12/whats-going-on-in-washington-state-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/02/germany-average-salary-income-job-comparison/
  http://8.remmont.com/2019/04/02/should-you-buy-whole-life-insurance/
  http://1.remmont.com/2019/04/how-to-apply-to-college-ontario-colleges/
  http://5.remmont.com/2019/04/10/discounter-reisen-im-test-lidl-aldi-reisen-co-vs-discounter-reisen/
  http://1.remmont.com/2019/03/how-to-get-cheap-car-insurance-in-buffalo-ny-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/03/u-pack-moving-affordable-moving-companies-best-home-security-companies/
  http://1.remmont.com/2019/04/compare-travel-insurance-online-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/06/test-prep/
  http://7.remmont.com/2019/03/31/dwi-attorney-san-antonio-quality-legal-representation/
  http://1.remmont.com/2019/04/royal-palms-phoenix-royal-palms-resort-and-spa-a-luxury-weekend-vacation-in-phoenix-arizona/
  http://6.remmont.com/2019/04/08/web-design-course-philippines/
  http://3.remmont.com/2019/03/24/hotel-riverwalk-san-antonio/
  http://2.remmont.com/2019/04/07/basics-of-an-ira-ultimate-guide-to-retirement-what-is-ira-account/
  http://5.remmont.com/2019/04/04/budget-insurance/
  http://7.remmont.com/2019/04/02/denver-car-insurance-agents/
  http://4.remmont.com/2019/03/24/il-sos-office-video/
  http://10.remmont.com/2019/03/29/alcoholism-rehab/
  http://4.remmont.com/2019/04/11/camera-di-commercio-di-modena-telefono-camera-di-commercio/
  http://4.remmont.com/2019/04/09/cityrock-climbing-center/
  http://8.remmont.com/2019/03/28/veteran-group-life-insurance-240-days-video/
  http://10.remmont.com/2019/04/03/information-assurance-and-cybersecurity-degree/
  http://7.remmont.com/2019/04/04/las-vegas-shopping-shopping-mall-in-reno-nv/
  http://5.remmont.com/2019/04/02/community-colleges-in-san-antonio-community-college-jobs-employment-in-san-antonio-tx/
  http://2.remmont.com/2019/04/11/100-plan-de-negocios-planes-que-es-ejemplos-y-cursos-que-es-plan-de-negocios/
  http://9.remmont.com/2019/04/19/travelers-insurance-agents-login-video/
  http://5.remmont.com/2019/03/24/edinburgh-dental-implant-laboratory-video/
  http://6.remmont.com/2019/03/29/vt-mba-programs/
  http://3.remmont.com/2019/03/27/experts-advice-for-selling-commercial-properties-and-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/09/como-presentar-quejas-y-reclamaciones-oficiales-de-la-junta-de-andalucia-consumo-responde-formato-hoja-de-reclamaciones/
  http://6.remmont.com/2019/03/31/college-student-property-insurance-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/05/seguros-autonomos-video-dkv-seguros/
  http://7.remmont.com/2019/04/07/graduate-programs-nyu-abu-dhabi/
  http://4.remmont.com/2019/04/18/motorbike-insurance-quotes-uk-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/01/apartments-in-charlotte-nc-auston-woods-apartment-homes-apartments-for-lease/
  http://8.remmont.com/2019/04/08/what-is-neonatal-nursing/
  http://5.remmont.com/2019/04/05/best-auto-insurance-in-tennessee/
  http://8.remmont.com/2019/03/25/cantilever-umbrella-weights-video/
  http://8.remmont.com/2019/03/30/credit-agencies-video/
  http://1.remmont.com/2019/03/stockton-personal-injury-lawyers/
  http://2.remmont.com/2019/04/18/cheap-health-insurance-australia-and-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/11/car-insurance-chicago-public-insurance-agency-cheap-car-insurance-in-illinois/
  http://3.remmont.com/2019/04/06/best-business-voip-providers-of-2017/
  http://1.remmont.com/2019/03/inbound-contact-and-call-center-software/
  http://4.remmont.com/2019/04/07/banco-galicia-personas-ofrece-los-productos-y-servicios-mas-desarrollados-para-todos-nuestros-clientes-prestamo-banco-galicia/
  http://8.remmont.com/2019/04/09/seguro-de-salud-privado-seguros-de-salud-privados/
  http://7.remmont.com/2019/04/07/finding-vocational-technical-and-trade-schools/
  http://3.remmont.com/2019/03/28/how-do-you-know-if-your-dog-has-worms-5-symptoms-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/06/setup-rds-host-farm-in-vmware-horizon-6/
  http://9.remmont.com/2019/04/01/medical-billing-and-coding-scholarships-video-grants-for-medical-coding-pocketsense/
  http://8.remmont.com/2019/04/03/assurance-auto-ing-video-assurance-auto-soumission-d-assurance-automobile-intact-assurance/
  http://3.remmont.com/2019/03/23/make-money-on-clickbank-2018-6-steps-to-passive-income-tutorial-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/02/cybersmart-cheapest-adsl-in-south-africa-cheapest-hosting-in-south-africa/
  http://1.remmont.com/2019/04/single-premium-immediate-annuities-rates-pros-cons-single-premium-life-insurance-rates/
  http://4.remmont.com/2019/03/31/online-mph-degree-master-of-public-health-college-of-public-health-and-health-professions-university-of-florida-master-degree-paper/
  http://5.remmont.com/2019/04/06/roadkill-rescues-1956-buick-century-from-a-thorny-grave-w/
  http://6.remmont.com/2019/04/01/orlando-fl-heating-and-air-conditioning-services/
  http://3.remmont.com/2019/04/09/plan-de-contingencia-en-la-empresa-formula-en-los-negocios-programa-de-radio-de-analisis-de-articulos-de-negocios-y-opinion-de-coaching-plan-de-continuidad-de-negocio/
  http://1.remmont.com/2019/04/team-honda/
  http://5.remmont.com/2019/04/01/why-take-a-driver-safety-course/
  http://7.remmont.com/2019/04/06/frequently-asked-questions/
  http://3.remmont.com/2019/04/06/plc-training-in-chennai/
  http://10.remmont.com/2019/03/23/what-is-floridas-state-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/07/automotive-services-and-repair-insurance-nationwide-insurance/
  http://10.remmont.com/2019/03/31/how-to-build-a-storage-and-backup-strategy-for-your-small-business/
  http://7.remmont.com/2019/04/06/desjardin-assurance-auto-video/
  http://9.remmont.com/2019/03/26/car-insurance-explained-what-to-do-after-a-car-accident-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/08/how-to-buy-a-stock/
  http://9.remmont.com/2019/04/08/hochzeitsdeko-weddstyle-verleih-von-stuhlhussen/
  http://5.remmont.com/2019/03/22/10-extreme-dangerous-biggest-terex-truck-equipment-worlds-most-powerful-heavy-truck-excavator-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/17/book-agents-uk-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/05/texas-state-information-video-park-passes/
  http://8.remmont.com/2019/04/07/free-unlimited-qualified-life-insurance-leads-and-annuity-leads-life-insurance-leads-for-agents/
  http://4.remmont.com/2019/03/23/what-date-did-florida-become-a-state-video/
  http://1.remmont.com/2019/03/steptoe-johnson-llp-steptoe-johnson-llp-los-angeles-office/
  http://8.remmont.com/2019/04/03/top-special-education-degrees-in-indiana-online-campus-schools-top-special-education-colleges/
  http://5.remmont.com/2019/04/08/adblue-realtime-b-rsenkurse-adblue-trademaster-trading-borse-kupfer/
  http://3.remmont.com/2019/04/01/avaya-call-recording-aura-communications-manager/
  http://1.remmont.com/2019/03/why-my-car-insurance-is-130-a-month-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/02/phoenix-shopping-directory-listings/
  http://7.remmont.com/2019/03/24/insurance-jobs-florida-great-career-opportunity-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/05/bad-car-crashes-from-old-school-car-site-bad-car-crashes/
  http://1.remmont.com/2019/04/filme-streamen-und-filme-online-schauen-bei-maxdome-video-on-demand-online-filme-ausleihen/
  http://2.remmont.com/2019/04/17/ghi-dental-insurance-video/
  http://3.remmont.com/2019/04/06/2014-honda-nsx-super-gt-race-car-revealed-news/
  http://4.remmont.com/2019/04/18/medical-insurance-netherlands-video/
  http://6.remmont.com/2019/04/07/voip-phone-small-business-office-phone-systems-computer-network-design-it-support-ncc-technologies/
  http://10.remmont.com/2019/04/02/software-testing-club-an-online-software-testing-community-online-subscription-software/
  http://3.remmont.com/2019/04/04/brazil-visa-service-brazilian-tourist-visas-brazilian-business-visas-visas-to-brazil-brazil-consulate-in-chicago-portuguese-language-translations-business-classes-chicago/
  http://4.remmont.com/2019/04/05/assurance-pour-voiture-sans-permis-video-assurance-voiture-sans-permis/
  http://6.remmont.com/2019/04/09/university-of-tennessee-memphis-jobs-video/
  http://8.remmont.com/2019/04/10/financiacion-para-empresas-prestamos-y-creditos-financia-t-creditos-para-pymes/
  http://3.remmont.com/2019/04/06/%e7%b5%82%e8%ba%ab%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba-and-video/
  http://5.remmont.com/2019/03/23/ucla-campus-video/
  http://7.remmont.com/2019/04/04/product-data-management/
  http://1.remmont.com/2019/03/accounting-degree-requirements/
  http://9.remmont.com/2019/04/02/motel-6-phoenix-motel-6-phoenix-airport-24th-street-phoenix-updated-2019-prices/
  http://6.remmont.com/2019/03/21/how-to-get-auto-insurance-in-la-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/21/personal-accident-insurance-horse-riding-video/
  http://2.remmont.com/2019/04/08/seguros-de-coche-compara-30-seguros-de-coche-baratos-precio-seguro-coche/
  http://2.remmont.com/2019/04/08/bice-simulador-de-prestamos-personales-prestamos-economicos/
  http://7.remmont.com/2019/04/02/asset-tracking-software-barcoding-inc/
  http://7.remmont.com/2019/03/29/rogers-mobile-internet/
  http://1.remmont.com/2019/03/nye-chicago/
  http://10.remmont.com/2019/03/23/extra-income-opportunity-no-investment-no-need-of-leaving-your-present-job-occupation-tsmadaan-video/
  http://9.remmont.com/2019/03/25/top-news-fbi-insurance-policy-confirms-our-worst-nightmare-about-deep-state-trump-coup-video/
  http://8.remmont.com/2019/03/30/insurance-jobs-west-midlands-video/
  http://5.remmont.com/2019/04/01/mapping-your-future/
  http://5.remmont.com/2019/04/07/oil-change-auto-brake-repair/
  http://9.remmont.com/2019/03/23/byob-philadelphia/
  http://6.remmont.com/2019/04/01/library-of-virginia-records-management-electronic-records-management/
  http://6.remmont.com/2019/04/03/california-attorney-referral-free-lawyer-referral/
  http://4.remmont.com/2019/04/08/come-avverranno-le-assunzioni-nella-scuola-secondaria-nei-prossimi-anni-come-prendere-crediti-scolastici/
  http://9.remmont.com/2019/04/03/what-does-la-florida-mean-video-la-nina-how-does-it-impact-our-winter-locally/
  http://8.remmont.com/2019/04/08/%e5%ae%89%e3%81%84%e5%8c%bb%e7%99%82%e4%bf%9d%e9%99%ba-video/
  http://5.remmont.com/2019/03/30/mercantil-andina-seguros-video/
  http://9.remmont.com/2019/04/02/compare-cheap-holiday-insurance-video/
  http://6.remmont.com/2019/03/28/air-conditioning-repair-allen/
  http://8.remmont.com/2019/04/02/whats-the-time-in-florida-usa-video-best-time-to-go-to-florida-orlando-message-board/
  http://6.remmont.com/2019/04/08/viajes-y-viajes-agencias-de-viajes/
  http://6.remmont.com/2019/03/22/nissan-juke-used-car-review-cargurus-uk-video/
  http://4.remmont.com/2019/04/04/psyd-in-psychology-online-programs/
  http://6.remmont.com/2019/04/01/the-values-and-history-of-english-boiler-tube-inc-the-hartford-steam-boiler/
  http://7.remmont.com/2019/03/26/358-taxation-of-disability-insurance-can-i-get-disability-payments-for-pregnancy-types-of-video/
  http://7.remmont.com/2019/03/28/online-clinical-psychology-phd-programs-online-clinical-psychology-doctoral-program-degrees/

 2. Bình luận của bạn đang chờ kiểm duyệt

  visa starter credit card

  Phoenix graphics Thomas Printworks – A Full Service Reprographics Firm
  In business since 1956, Thomas Printworks is a family-owned, turn-key provider of digital print solutions with a commitment to World Class customer service. Custom Interior Graphics Why settle for plain walls when you can cover your walls with vibrant, custom graphics? From canvas art to decals to full wall coverings, Thomas Printworks can help turn any interior into a work of art. Construction Documentation Get crisp, color or black & white digital prints on bond, vellum or mylar up to 36? wide by any length. Stadium Graphics Your graphics need to capture as much attention as the game-winning goal. With …
  The post Phoenix graphics Thomas Printworks – A Full Service Reprographics Firm appeared first on Travel.

  Kitchens News
  msn moneycentral investor
  sixt
  transmission
  microsoft and aol running
  iassociate 2 answers

  THE BEST FREE DOFOLLOW SITE LINK LIST

  https://sterva24.com/karera/trudogolizm.html#comment-1341
  https://oksblog.ru/bifido-slim/?replytocom=20341
  https://ats-moskva.ru/
  http://bt.checkpether.com/blog/blog_single_right_sidebar
  https://head-it.ru/kak-udalit-vse-staryie-pisma-v-gmail/#comment-2346
  https://www.gennadij.pavlenko.name/blog/ask-question?replytocom=6405
  https://www.dom-mamy.ru/contact
  https://binarytoday.ru/binarnye-opciony-otzyvy-na-forume.html
  http://wk9.ru/1545#comment-51541
  http://reedbox.ru/choose-pants-snowboard/
  https://orivitebsk.by/anna-kazaryan-lider-oriflejm-belarus.html#comment-2865
  http://sprosivideo.com/kak-otklyuchit-obnovlenie-v-windows-7-8/#comment-2613
  http://scholarsupdate.hi2net.com/blog_guestbk.asp?id=4
  http://saunahlebnikov.ru/
  https://irlemian.ru/rabota-s-energiyami/#comment-737
  http://prazd-nik.com/tamada/#comment-84
  http://garifzyanov.ru.xsph.ru/hello-renat-garifzyanov/
  http://vuo-nn.ru/blog/str/2296/%d1%8217-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bc%d0%be%d1%83-%d0%bf%d0%be-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%88%d0%b5%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8
  https://renault-avtomir.avtome.ru/response/38
  http://gcm.gruzmarket.ru/add_msg/
  http://smileclub.od.ua/?p=140
  http://blog.bpium.ru/all/avtorizaciya-cherez-active-directory/
  http://ukonstantina.ru/?replytocom=3009
  http://old-land.ru/cat-blog/4614
  http://well.ru/
  https://www.akademiarukodelia.ru/originalnoe-ispolzovanie-morskix-rakushek/
  http://yabluchko-hotel.com.ua/novosti/ceny-na-otdyx-v-yaremche#comment-131
  https://vashtehnik.ru/radioapparatura/samodelnaya-antenna-dlya-televizora.html
  http://artoleg.ru/
  https://www.savi-self.com/index.php?main_page=contact_us
  http://ur-imp.ru/?p=481
  https://mobisoto.ru/reports/add/?id=91363
  https://dinamika-zhizni.ru/pravilnoe-pitanie/samye-poleznye-krupy.html#comment-18053
  https://allergozona.ru/kak-najti-professionalnogo-detskogo-allergologa-pomogut-informacionnye-tehnologii/
  https://amtconsult.ru/request/
  https://yourmedicalsource.com/contact
  https://sovjen.ru/gadanie-chto-on-dumaet-obo-mne#comment-20867
  https://art-dot.ru/k-razumov/#comment-97
  https://cardguru.ru/mkb-edinaya-karta-classic.html
  https://medictime.ru/dermatoz-dyuringa/#comment-8400
  http://omode.by/kosmetika/kosmetika-desheli.html#comment-44
  https://1zarabotki.ru/strategiya-zapuska-yandeks-direkt/
  http://uchildiz.uz/%d2%b3%d0%b0%d1%91%d1%82-%d0%b2%d0%b0-%d1%9e%d0%bb%d0%b8%d0%bc-%d1%9e%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b0/
  http://www.kiddyplaza.com/webboard.php
  http://praga.spb.ru/2018/03/02/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%83-%d0%b4%d0%b5%d0%b2%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b5/#comment-372
  http://kunelradio.ru/2019/07/12/linar-belyjnyn-prodyusery-zhyrchyny-aldashuda-gaeplep-proektnyn-yabyluyn-ejtte/
  https://retrabbit.ru/sup-lapsha-s-krolikom/.html#comment-1524
  http://hochukredit.com/gde-vzyat-kredit-na-bolshuyu-summu/#comment-494
  http://uralvc.ru/contact/
  http://nrqs.net/ru/posts/98#comment-17549
  http://lukmor.ru/content/vashi-vpechatleniya/?replytocom=6273
  http://mafiapiter.ru/
  https://cyberabadsecuritycouncil.org/contact-us/
  https://a-lunev.ru/otzyvy-o-kollegii-advokatov-lunev-i-partnery/
  https://run4fun.by/blog/
  https://siellon.com/kak-pravilno-zhelat/#comment-1201
  http://besttimes.ru/
  http://remont-v-zelenograde.ru/
  http://bchdiush.minobr63.ru/volejbol/
  https://beprime.ru/preimushhestva-lizinga-pered-bankovskim-kreditom/#comment-193
  http://dteam.ru/universalnyj-html5-shablon-stranitsy/
  https://floatcamera.ru/cement-dlja-stroitelnyh-rabot-kachestvo-po-privlekatelnoj-cene/
  http://www.anastasiakuzmina.ru/2015/07/morecolor-summer.html
  https://cmpcenter.ru/
  https://denniskrik.ru/reviews.html
  https://www.alex.kr.ua/2015/08/kirillica-v-funkcii-mail-v-php.html#comment-3105
  https://javdele.com/startup-addventure-2013-v-kieve-foto-i-video/
  https://www.design-shtor.ru/reviews/#comment-7243
  https://www.dashaonair.ru/intervyu-s-samoj-soboj-interview-with-myself/#comment-5144
  https://dailydeals.com.ua/appliances/irons/utyug-tefal-gv-8962/#comment-262
  http://gotovitvkusno.ru/2017/08/18/syrnyj-sup-s-brokkoli-2/#comment-153
  http://xn--42-6kc3b9a4b2b.xn--p1ai/
  https://bmw-pelican.avtome.ru/
  https://horeka-shop.ru/contact-us/
  http://babymassagekazan.ru/otzyvy/#comment-2
  https://med-optika.com/otzyvy/#comment-17
  https://zdorovie-legkie.ru/bronhialnaya-astma-prichiny-i-simptomy/#comment-1802
  https://hinkali-manty.ru/khinkali/prigotovlennye-v-multivarke.html#comment-3316
  http://ctsseliger.ru/?fancy-gallery=%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9
  http://poselok1.ru/
  http://ikuch.ru/skinali-roskoshnyie-paneli-dlya-nepovtorimoy-kuhni/#comment-496
  https://tappedoutsecrets.ru/2013/08/28/add-friends/?replytocom=87856
  https://prouchebu.com/itogi_sdachi_ege_2019/
  http://lydmila-hotel.ru/#comment-5
  http://skolko-zarabatyvaet.ru/samye-bogatye-strany-v-mire.html?replytocom=617
  https://airat.biz/step7/
  https://ria.ru/20180314/1516358849.html?referrer_block=index_daynews4_3
  http://ufart.ru/
  https://grodno.beltiz.by/tiflofilmy/filmy-s-tiflokommentariyami-mr3/2479?replytocom=4155
  https://www.olgamufel.com/
  http://sublitex.by/contacts/
  http://politolog.net/sample-page/#comment-4065
  http://foto-banki.info/fotolia/zagruzka-v-fotobank-fotolia-fotoliya.html#comment-317
  https://www.zel-jemchug.ru/gbook/#comment-19
  http://www.agroyug.ru/people/registration.php
  http://towaroved.ru/
  http://dachnyehlopoty.ru/moya-dacha/?replytocom=5
  https://search.naver.com/search.naver?sm=top_hty&fbm=1&ie=utf8&query=%EB%8B%B7%EB%84%A4%EC%9E%84%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84+%EB%8F%84%EB%A9%94%EC%9D%B8
  http://aishan.in/blog/blog_single_right_sidebar
  http://worldseo.ru/tovaryi/pishhevyie-dobavki/kaltsiy-magniy-tsink-d3-ot-firmyi-21st-century.html?replytocom=5
  http://bezobmana.in.ua/olx-lox-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2-%d1%81%d0%bc%d1%8b%d1%81%d0%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d0%b5.html
  https://ossne.ru/lepta-pomoch-xramu-stalo-legche/?replytocom=850
  http://dom-krolika.ru/tehnika-i-inustrumenty/gde-i-zachem-ustanavlivayut-aerator-kanalizatsionnyj-110/
  http://julianadesign.ru/privlekatelnaya-gruppa-vkontakte-i-facebook/?replytocom=263
  https://lintronic.ru/upravleniya-v-ofisnom-tsentre/?replytocom=520
  https://savepearlharbor.com/?p=287228
  http://blog.niani.com/z/%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%be-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%bd%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%bd%d0%b8%d1%82/
  http://intersucks.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/mutko-prizval-rossiyan-lechitsya-mochoy/#comment-17199
  http://spin-toy.ru/spinner-online.html#comment-543
  https://moyatantra.ru/otzyvy/
  https://weddings-italy.ru/portfolio/otzyvy/#comment-27
  https://i-knyazev.ru/new-tdu2-universal-launcher-v36/
  http://eduforum.spb.ru/
  https://mailboxes.pro/otzyvy/
  https://makowonline.pl/marszalek-struzik-przywiozl-pieniadze-na-rozwoj-makowa-i-powiatu/
  https://www.str-reklam.ru/voprosi-i-otveti.html
  http://compagnie-faisan.org/contact
  http://sudba.chez.com/
  https://rozisad.ru/apache-roza-kustovaya-ot-kompanii-kordes/#comment-2911
  https://bodyshop.com.ua/kak-nakachat-press/?replytocom=8464
  http://dengi-zaymy.ru/dengi-v-dolg-pod-raspisku-v-kurske.html?replytocom=63372
  https://www.komy-za30.ru/health/zubnaya-bol-pri-beremennosti#comment-8281
  https://stranaprotivnarkotikov.ru/vyvod-iz-zapoya-na-domu/#comment-2534
  http://ringdog.ru/puppy/selection/?replytocom=23886
  https://gadanijaonline.ru/iczin-kniga-peremen-onlajjn/495?replytocom=10089
  https://nizhnii-tagil.rentural.ru/rezka-kanatom.html#comment-987
  https://napoli.ws/2017/11/02/gulam-vybyl-iz-stroya-na-polgoda/#comment-69835
  https://moviespictures.net/lyudmila-markovna-gurchenko.html#comment-22
  http://www.escepticos.es/comment/reply/6516
  http://www.frankfordavearts.org/
  https://csecsy.hu/comment/reply/node/1337/field_comments
  http://pizzafood.ru/
  http://chto-takoe-koncert-v-muzyke-opredelenie.visa.msk.ru/
  http://oops.org/SERVICE/jsboard/reply.php?table=jsboard_oopsQnA&no=53592&page=1
  http://i-gamer.org/robocop-robokop/#comment-270
  https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/comment/64
  https://avtoexperts.ru/
  https://www.watcom.ru/
  https://airportworks.ru/kontakty/
  https://svadebnye-sovety.ru/kak-organizovat-svadbu-za-granicej/?replytocom=88
  http://win.midiesis.it/index.php?q=comment/reply/1408
  http://grantbeton.ru/otzyvy#comment-2
  http://migom-kredit.ru/xochesh-byt-zdorovym-otkazhis-ot-plastikovoj-butylki/
  https://dengivdomonline.ru/2018/01/05/ne-stoit-bezhat-za/#comment-3290
  http://nalimovskaya.lebouo.ru/
  http://www.christianpanico.com/
  http://veselye-pesni-pro-8-marta-skachat-besplatno.visa.msk.ru/
  https://evaday.ru/blog/italy/563.html#comment-21493
  http://ramns.ru/2014/01/14/%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8-36/#comment-6852
  http://skachat-prilozhenie-talking-tom-2-dlya-telefona-wave-525.visa.msk.ru/
  http://pesnya-listya-zheltye-nad-gorodom-kruzhatsya-tekst.visa.msk.ru/
  http://butik.copiny.com/question/details/id/404046
  http://moop.ru/link-mezhdunarodnyiy-institut-menedzhmenta/#comment-2044
  http://domservisa.com/2015/12/06/plohoj-silikon-baugut-razvodit-plesen/comment-page-1/?replytocom=22006
  http://kfc-ceny-menu.ru/#comment-64
  https://4ua.info/invajt-na-letitbit/
  https://mialex.ru/chto-takoe-literaturnaya-zarisovka/#comment-2574
  https://www.yanzori.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8274:23——-l-r&catid=63:2011-07-22-08-15-30&Itemid=97
  https://peakauto.ru/contacts/
  http://popovses.net/wordpress-development/ajax-wordpress.html#comment-690
  https://bestcars-rental.ru/faq/#comment-669
  https://kak7.ru/optimizaciya/sozdanie-sajta-kak-pravilno-zakazat-sajt/#comment-1160
  http://avtoran.net/kak-uznat-kod-kraski-po-vin-kodu/#comment-4911
  http://brs-39.ru/reviews/comment-page-1?replytocom=130650
  http://lifemotiv.ru/kod-bogatstva/#comment-2046
  https://femmesdetunisie.com/maddix-dannic-mike-williamsau-festival-doghmani-music-festival/
  http://smilik.hiblogger.net/188703/add_comment.html?parent_id=907536
  http://v-pavlik-ni-obicyanok-ni-probachen-tekst-pesni.visa.msk.ru/
  http://vemo.org.ua/rosh-a-shana-5776-prazdnichnyj-novogodne-ulichnyj-koncert-foto.html
  http://jazz-man.ru/main/435-delaem-fundament-prochnym.html#comment-410
  http://mail.atomx.net/forum/view_theme/629/forum/view_theme/629/
  http://story-about-love.com/
  https://sagdinoffert.se/forum/malare-tapetsering-malartjanster/
  http://radijo.noip.me/2018/08/10/blog/
  http://krasotashtor.ru/
  https://www.rabota-tam.com/binarnye-opciony-otzyvy-ot-novichkov-realnye/#comment-3232
  https://www.kodivpn.co/
  http://buyfblike.com/comment/253833
  https://motorcycles.news/
  http://blizkie-otnosheniya.com/etapi-otnosheniy/
  http://boxing.ru/lukas-matisse-hochu-provesti-revansh-s-denni-garsia-esli-vyiigrayu-poyas-wba/
  https://turum.net/ru/foros/hotels/3119/
  https://www.mishpacha.co.il/contact-us/
  http://www.leyin.com.cn/guestbookadd.asp
  https://wkinder.ru/detskaya_odejda1/bryuki_sportivnyie_marks__spencer_marks__spencer_ma178ebefvv5.html
  http://mixstuff.ru.3s3s.org/archives/112793#comment-13705
  http://nittanyfootball.com/ucp.php?mode=register
  http://mos-autoexpert.ru/contact_us
  https://www.poiesis.si/kontakt/
  http://standart-hozmarket.ru/kontakt/#comment-1754
  https://www.clarybusinessmachines.com/index/contact_us/
  https://babefishing.com/beneyoyo/login.php
  http://givoydom.ru/content/dobavit_statju
  http://razvedkaclan.ru/forum/ucp.php?mode=register&sid=76c5afae18f31e82252eb1ce758b5d81
  http://in-za.ru/
  http://apple879.hiblogger.net/1112560/add_comment.html?parent_id=5082784
  http://didier-drogba-news.hiblogger.net/152758/add_comment.html?parent_id=4515977
  http://sweet-miracle.hiblogger.net/199365/add_comment.html?parent_id=973333
  http://sekretariat-prezide-news.hiblogger.net/79337/add_comment.html?parent_id=4555628
  http://10-casino.net/otzyvy/?replytocom=4
  http://ioc-news.hiblogger.net/126779/add_comment.html?parent_id=4555903
  http://ebaka.hiblogger.net/456343/add_comment.html?parent_id=3399959
  http://stilistsveta.ru/2011/09/haircare/?rcommentid=217234
  http://www.zybex.ru/taekwondo-finger-performance-in-korea.html#comment-38869
  http://automag78.ru/kontakty/
  https://de.indymedia.org/comment/reply/34646
  http://lasertag.hiblogger.net/388530/add_comment.html?parent_id=2915954
  http://afosrus.ru/kontakty/
  http://red-hot.hiblogger.net/1111779/add_comment.html?parent_id=4940970
  http://ogonek1717.hiblogger.net/386730/add_comment.html?parent_id=2899213
  http://ancle-vele.hiblogger.net/256441/add_comment.html?parent_id=1438137
  http://gomofob.hiblogger.net/27810/add_comment.html?parent_id=282112
  http://floshop.ru/contacts/
  http://esm-m.com/contacts/
  http://kerteszportal.hu/forum
  http://chelovek.hiblogger.net/278638/add_comment.html?parent_id=1695004
  http://calll-ko-.hiblogger.net/1375475/add_comment.html?parent_id=5804252
  https://jsfiddle.net/
  http://littlefrankie.hiblogger.net/521473/add_comment.html?parent_id=3708671
  http://podobovo.hiblogger.net/208031/add_comment.html?parent_id=1058961
  http://andretan.hiblogger.net/170230/add_comment.html?parent_id=803338
  http://lyudmila562.hiblogger.net/190222/add_comment.html?parent_id=916083
  http://dasha-stam.hiblogger.net/917397/add_comment.html?parent_id=4441626
  http://fomka.hiblogger.net/881348/add_comment.html?parent_id=5978414
  http://flines.ru/comment/reply/8
  http://medvedev.hiblogger.net/1108629/add_comment.html?parent_id=6835981
  http://solusipelunasutang.com/
  http://www.intimate-connection.co.uk/
  http://maksanya.hiblogger.net/581196/add_comment.html?parent_id=4260347
  http://nju-jork-news.hiblogger.net/184827/add_comment.html?parent_id=6108881
  http://marizka65.hiblogger.net/1818439/add_comment.html?parent_id=6120171
  http://radnyk.hiblogger.net/164998/add_comment.html?parent_id=779397
  http://haiti-news.hiblogger.net/144542/add_comment.html?parent_id=6119366
  http://nerro.hiblogger.net/435791/add_comment.html?parent_id=6101507
  http://lmike.hiblogger.net/1311163/add_comment.html?parent_id=5466414
  http://luchik.hiblogger.net/7747/add_comment.html?parent_id=51841
  http://blazka.hiblogger.net/629763/add_comment.html?parent_id=3974572
  http://sharkyura.hiblogger.net/974367/add_comment.html?parent_id=4587579
  http://www.blueocean-seafood.com/En_NetBook.asp
  http://www.casanovacrew.com/?page_id=2
  http://www.lift-in.ru/
  http://rinz.com.ua/
  http://counselseg.com.br/index.php/contato
  http://inco.hiblogger.net/300694/add_comment.html?parent_id=1937790
  http://las-vegas-news.hiblogger.net/168940/add_comment.html?parent_id=6105464
  http://brilliantovaya.hiblogger.net/202954/add_comment.html?parent_id=1011051
  http://ostoslavskij.hiblogger.net/396218/add_comment.html?parent_id=2996900
  http://lafeng.hiblogger.net/1264713/add_comment.html?parent_id=6103233
  http://stihijnyj-pavodok-v-news.hiblogger.net/171208/add_comment.html?parent_id=6103220
  http://ruunix.ru/1821-nastrojka-tochki-dostupa-standarta-802-11n-v-linux-chipset-ralink-3062.html?replytocom=28009

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây