CSS 01 – Giới thiệu về CSS

0
453

1. CSS là gì?

CSS là ngôn ngữ ra đời để bổ sung cho ngôn ngữ HTML, CSS được dùng để miêu tả cách trình bày cho tài liệu HTML. Thay vì sử dụng các thuộc tính đặt trong các thẻ mở của HTML để định hình kiểu dáng cho văn bản HTML thì ta nên sử dụng CSS, vì CSS hoàn thiện hơn các thuộc tính của HTML.
Tác dụng của CSS : Giúp hạn chế tối đa việc làm rối code HTML bằng cách thay thế cho các thuộc tính của các thẻ HTML bằng các cú pháp CSS được viết riêng ở vùng làm việc của CSS, nhờ thế mà việc chỉnh sửa nội dung trang web, hay chỉnh sửa cách hiển thị trang web sẽ dễ dàng và đơn giản hơn. Hơn nữa, ta có thể dùng một file CSS để áp dụng cho nhiều trang HTML, tránh việc phải viết lặp đi lặp lại một kiểu hiển thị giống nhau trên nhiều trang HTML khác nhau.
Một văn bản CSS là một văn bản được tạo ra với phần mở rộng là .css

2. Vùng làm việc của CSS

CSS có ba vùng làm việc:

 • Inline CSS :  Vùng làm việc này được đặt tại thẻ mở HTML, với thuộc tính style. Cú pháp: style=”Vùng làm việc với CSS”.
  Ví dụ:
 • Internal CSS : Vùng làm việc này được đặt ở bên trong cặp thẻ <style></style> đặt trong cặp thẻ head của website.
  Ví dụ:
  [codepen_embed height=”265″ theme_id=”0″ slug_hash=”LjzKJx” default_tab=”html” user=”anhtomks”]See the Pen <a href=’https://codepen.io/anhtomks/pen/LjzKJx/’>vp_internal_css_examp</a> by Thien (<a href=’https://codepen.io/anhtomks’>@anhtomks</a>) on <a href=’https://codepen.io’>CodePen</a>.[/codepen_embed]
 • External CSS: Đặt các thuộc tính CSS vào một file riêng biệt và ta có thể link tới file css đó thông qua đường dẫn

  Ta hoàn toàn có thể tham chiếu tới file css này từ nhiều trang web khác nhau.
 • Mức độ ưu tiên của CSS sẽ như sau:
  Inline CSS > Internal CSS > External CSS.

3. Chú thích trong CSS.

Để chú thích trong CSS ta sử dụng cú pháp như sau :

/*Nội dung chú thích*/

và tất nhiên phần chú thích này sẽ không được biên dịch bởi trình duyệt mà chỉ người code mới nhìn thấy chú thích.

Ví dụ:

 

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây