CSS3 12 – CSS3 Flexbox (P.2)

0
417

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các thuộc tính thao tác trên các phần tử con flex-item.

1. Thuộc tính flex-grow

Thuộc tính flex-grow cho phép chúng ta quy định không gian của một khối nằm bên trong flex-container tăng lên so với các khối còn lại.

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen dzdwyM by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Thuộc tính flex-shrink

Trái với flex-grow thì flex-shrink co lại tương ứng với các flex-item còn lại nằm trong flex-container

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen LjQMGG by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Thuộc tính flex-basis

Thuộc tính flex-basis cho phép chúng ta đặt kích thước cho phần tử flex-item nằm bên trong flex-container.

Cú pháp

Giá trị mặc định của thuộc tính này là auto, các bạn có thể đặt kích thước tùi ý .

Ví dụ

See the Pen MvQZex by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

 

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here