HTML 02 – Cấu trúc của một văn bản HTML

0
518

1. Các thẻ trong văn bản HTML

Trong một văn bản HTML có chứa các thẻ khác nhau để tạo nên cấu trúc website. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thẻ  cơ bản trong văn bản HTML:

  • <!DOCTYPE html>  : Đây không phải là một thẻ mà chỉ đơn giản là phần khai báo cho trình duyệt biết là bạn đang sử dụng phiên bản html nào.
  • Cặp thẻ <html></html>: Khai báo vùng bên trong nó là các mã html
  • Cặp thẻ <head></head>: Chứa các phần mô tả cho website như : tiêu đề, ngôn ngữ, miêu tả,….
  • Cặp thẻ <title></title> : Quy định tiêu đề cho website.
  • Cặp thẻ <body></body> : Chứa phần nội dung sẽ hiển thị trên trình duyệt của website.

2. Cấu trúc của văn bản HTML

Một văn bản html thường có cấu trúc chung như sau :

3. Chú thích trong HTML

Chú thích là phần nội dung được viết trong văn bản HTML và không hiển thị ra trình duyệt.

Chú thích để làm gì?

  • Ghi lại chức năng của các đoạn code, giúp ta dễ dàng nắm bắt dự án mỗi khi xem lại, hoặc khi người khác xem dự án  cũng sẽ dễ dàng nắm bắt.
  • Ghi lại phần bắt đầu và kết thúc của một đoạn code chức năng nào đó, giúp ta dễ dàng tìm tới khi cần chỉnh sửa một đoạn code nào đó bất kỳ.

Cú pháp: <!--Nội dung chú thích-->

Ví dụ:

See the Pen vp_cmt_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

 

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here