HTML 04 – Các thẻ thường dùng trong HTML (P.1)

0
451

Ở bài viết trước, tôi đã hướng dẫn các bạn cách để tạo ra trang HTML đầu tiên. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các cặp thể thường dùng trong văn bản HTML.

1. Thẻ heading  

Thẻ heading là thẻ chứa những nội dung nổi bật, các đề mục hoặc các tiêu đề trong một website. Chúng ta có 6 cặp thẻ heading từ h1 đến h6 và giảm dần độ nổi bật theo thứ tự.

Để hiểu rõ hơn về các thẻ này mời bạn xem ví dụ sau:

See the Pen GvvrBY by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

Như các bạn thấy ở ví dụ trên, các nội dung giảm dần về kích thước và tôi gọi đó là sự giảm dần độ nổi bật của các thẻ heading. Thẻ h1 thường được sử dụng cho các nội dung nổi bật nhất trong website như Logo hoặc tiêu đề bài viết trong trang bài viết, tên sản phẩm trong trang chi tiết sản phẩm, ta chỉ nên đặt một thẻ h1 cho mỗi trang.


2. Thẻ xuống dòng br

Trong văn bản HTML bạn không thể dùng phím enter để xuống dòng như trong word, trình duyệt không đọc phím enter như một dấu hiệu xuống dòng, thay vào đó ta phải sử dụng thẻ đơn <br> để xuống dòng. Có hai cách viết cho thẻ đơn này là <br>  hoặc <br/>
Ví dụ:

See the Pen vp_breakLine_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0


3. Thẻ chia đoạn

Không biết bạn có để ý, các đoạn văn bản được phân tách nhau trong một bài viết ở các website, khi các bạn đọc báo hoặc tìm hiểu một thông tin nào đó qua các bài viết hay không. Việc phân tách các đoạn văn bản đó chính là do cặp thẻ chia đoạn p trong văn bản HTML tạo nên. Và đây là cú pháp của cặp thẻ này:
<p>Nội dung đoạn văn bản</p>
Ví dụ:

See the Pen thien_paragraph_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

Ở đây mình lấy ví dụ đoạn text lorem, đoạn text này thường được sử dụng để làm ví dụ trong các văn bản HTML. Như các bạn thấy đấy, viết hai đoạn văn bản, và được bao trong hai cặp thẻ chia đoạn <p></p> và hai đoạn văn bản này đã cách nhau một chút. Và từ nay, mỗi khi có một đoạn văn bản muốn hiển thị lên website mời bạn sử dụng ngay cặp thẻ <p></p> .

4. Các cặp thẻ định dạng kiểu chữ

Chúng ta có các cặp thẻ định dạng kiểu chữ sau :

  1.  Cặp thẻ <b></b> : Định dạng kiểu chữ in đậm
  2. Cặp thẻ <i></i> : Định dạng kiểu chữ in nghiêng
  3. Cặp thẻ <u></u> : Định dạng kiểu chữ gạch chân
  4. Cặp thẻ <s></s> : Định dạng kiểu chữ gạch ngang
  5. Cặp thẻ <sub></sub> : Đưa ký tự thụt xuống nửa dòng
  6. Cặp thẻ <sup></sup> : Đưa ký tự lên trên nửa dòng

Ví dụ:

See the Pen eEEvmv by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here