HTML 05 – Các thẻ thường dùng trong HTML (P.2)

0
470

4. Các cặp thẻ định dạng kiểu danh sách

Danh sách không có trật tự (unorder list):
Để hiển thị một danh sách không có trật tự ta sử dụng cặp thẻ <ul></ul> và đưa ra danh sách list bên trong thông qua cặp thẻ <li></li>
Ví dụ:

See the Pen vp_unorder_list by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

Kiểu danh sách này thường được sử dụng để làm menu cho website:
Ví dụ:

See the Pen vp_ul_menu by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

 

Danh sách có trật tự (order list):
Để hiển thị một danh sách có trật tự ta sử dụng cặp thẻ <ol></ol> và đưa list  danh sách bên trong thông qua cặp thẻ <li></li>
Ví dụ:

See the Pen vp_orderList by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

5. Cặp thẻ phân vùng div

Cặp thẻ div(division) cho chúng ta một khối bao quanh nội dung bên trong : Có thể bao gồm đoạn văn bản, tiêu đề, ảnh ,liên kết. Trong một website, cặp thẻ <div></div> được sử dụng để phân chia khu vực các vùng khác nhau, nhờ đó trình duyệt sẽ hiểu rõ cách phân bố bố cục website.
Ví dụ:

See the Pen vp_div_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

 

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here