HTML 06 – Phần Head trong HTML

0
465

Bài viết số 6 này sẽ nói về Phần Head trong cấu trúc văn bản HTML. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu luôn nhé!

Giới thiệu

Phần Head được định nghĩa trong cấu trúc văn bản HTML bởi cặp thẻ <head></head>. Thẻ <head> phải được đặt ở vị trí trên cùng bên trong phần tử <html>.

Ví du:

Bên trong vùng Head chứa các siêu dữ liệu metadata để định nghĩa thông tin về văn bản HTML. Siêu dữ liệu HTML là dữ liệu về tài liệu HTML. Siêu dữ liệu sẽ không được hiển thị.

Các dạng siêu dữ liệu như: tiêu đề trang, tập hợp ký tự, định dạng, liên kết, các thông tin meta khác, …

Các thẻ mô tả siêu dữ liệu như:

 • <title>
 • <style>
 • <meta>
 • <link>
 • <script>
 • <base>
 • <noscript>

Phần tử <title> trong HTML

Phần tử <title> là phần tử xác định tiêu đề của văn bản. Nó định nghĩa 1 tiêu đề trên tab trình duyệt.

Ví dụ đơn giản về <title>

Phần tử <style> trong HTML

Phần tử <style> được sử dụng để xác định cho vùng trang trí CSS trong trang HTML.

Ví dụ:

Phần tử <link> trong HTML

Phần tử <link> được sử dụng để liên kết đến các trang bên ngoài.

Ví dụ:

Phần tử <meta> trong HTML

Phần tử <meta> được sử dụng để mô tả trang, từ khóa, tác giả và các siêu dữ liệu khác.

 • Sử dụng xác định bộ ký tự ngôn ngữ

 • Sử dụng xác định mô tả trang web

 • Sử dụng xác định từ khóa cho công cụ tìm kiếm

 • Sử dụng xác định tác giả

 • Sử dụng refresh văn bản HTML sau 1 phút

Phần tử <script> trong HTML

Phần tử <script> để định nghĩa 1 nội dung sử dụng ngôn ngữ Javascript. Có thể gọi thư viện Javascript hoặc có thể khai báo trực tiếp ngôn ngữ Javascript ở bên trong.

Ví dụ:

Phần tử <base> trong HTML

Phần tử <base> xác định đường dẫn URL cơ sở và đích cơ sở cho tất cả các URL tương đối trong 1 trang.

Khác nhau giữa HTML4 và HTML5

Phần Head theo tiêu chuẩn trong HTML5, có thể bỏ qua thẻ <head>.

Còn trong HTML4, <head> là phần tử bắt buộc phải có.

Trình duyệt hỗ trợ

Tất cả các trình duyệt đều được hỗ trợ.

Kết luận

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về vùng Head trong 1 văn bản HTML và các thành phần cụ thể trong nó. Ở bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ định dạng văn bản trong HTML.

Chúc các bạn học tập tốt!

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây