HTML 06 – Thuộc tính trong HTML

0
497

Mỗi thẻ trong HTML đều có thể có các thuộc tính. Các thuộc tính sẽ cung cấp thêm các thông tin của mỗi thẻ HTML sử dụng thuộc tính đó cho trình duyệt biết và hiển thị.
Các thuộc tính được khai báo bên trong thẻ mở của cặp thẻ  với cú pháp :
<tên_thẻ tên_thuộc_tính=”giá_trị“>

1. Thuộc tính title

Thuộc tính này các bạn đừng nhầm lần với thẻ title nhé, chúng khác nhau hoàn toàn. Thuộc tính title hiển thị thông tin thêm về thẻ dưới dạng tooltip text khi bạn di chuột qua phần tử. Cú pháp: title=”giá trị”.

Ví dụ:

See the Pen vp_attr_title_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0


Ở ví dụ này, bạn đưa chuột lên dòng chữ Học viện công nghệ Vietpro , bạn sẽ thấy title của nó là Vietpro Academy hiện ra dưới dạng tooltip text.

2. Thuộc tính align

Thuộc tính này đưa phần tử qua phải trái hoặc ra giữa với các giá trị là left ,right, justify hay là center.
Cú pháp: align=”giá_trị”.

Ví dụ:

See the Pen vp_align_attr_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

3. Thuộc tính bgcolor 

Thuộc tính này xác định màu nền cho một vùng nhất định.
Cú pháp: bgcolor”giá_trị”.

Sau đây tôi sẽ ví dụ về việc đổ màu nền cho phần body bằng thuộc tính này.

Ví dụ:

See the Pen vp_bgcolor_attr_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0


4. Thuộc tính background

Thuộc tính này giúp chúng ta có thể đặt ảnh nền cho một vùng nhất định nào đó. Giá trị của thuộc tính này là đường dẫn ảnh.
Cú pháp : background=”đường_dẫn_ảnh”;

Ví dụ:

See the Pen vp_background_attr_examp by Thien (@anhtomks) on CodePen.0

Ngoài những thuộc tính cơ bản này chúng ta còn một số thuộc tính khác như id, class, style,…. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở những bài tiếp theo.

 

 

Tác giả: Thiện Nguyễn

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here