HTML4 19 – Thẻ iframe trong HTML

0
717
Bài 19 trong series lập trình HTML4, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về 1 thẻ được ứng dụng rất nhiều trên website, đó là thẻ <iframe>.

ĐỊnh nghĩa

Thẻ <iframe> là thẻ định nghĩa 1 khung, bên trong thẻ có chứa 1 văn bản. Các thẻ <iframe> xác định 1 khu vực trong trang mà tại đó trình duyệt có thể hiện thị 1 trang riêng biệt, bao gồm có cả thanh cuộn và đường viền. Nói đơn giản, thẻ này dùng để nhúng 1 trang khác vào trang hiện tại.

Cấu trúc

Ví dụ:

Trình duyệt hỗ trợ

<iframe> được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Thuộc tính

Cú pháp: Các thuộc tính liệt kê trong bảng sau:
Tên thuộc tính Ý nghĩa
src Xác định địa chỉ URL của trang mà bạn muốn nhúng vào.
name Thuộc tính này cho phép bạn đặt tên cho một Frame. Nó được sử dụng để chỉ rõ Frame nào của tài liệu sẽ được tải trong đó. Nó đặc biệt quan trọng khi bạn muốn tạo các link trong một Frame mà tải các trang web trong một Frame khác, trong trường hợp đó, Frame thứ hai cần một tên để xác định chính nó như là đích tới của link.
frameborder Thuộc tính xác định có border hay không. Và nó nhận giá trị 1 hoặc 0.
marginwidth Thuộc tính này cho phép bạn xác định độ rộng của khoảng cách giữa bên trái và phải của Border Frame với nội dung trong Frame. Giá trị là pixel.
marginheight Thuộc tính cho phép bạn xác định chiều cao của khoảng cách giữa trên và dưới của Border Frame và nội dung của nó. Giá trị là pixel. Ví dụ marginheight=”10″.
noresize Theo mặc định thì bạn có thể đặt lại kích thước cho Frame bằng cách nhấn chuột vào Border Frame và kéo. Thuộc tính noresize ngăn cản người sử dụng đặt lại kích cỡ. Ví dụ noresize=”noresize”.
scrolling Thuộc tính này điều khiển sự xuất hiện của thanh cuốn xuất hiện trên Frame. Nó nhận giá trị “yes”, “no”, hoặc “auto”. Ví dụ scrolling=”no” nghĩa là sẽ không có thanh cuốn (scrollbar).
longdesc Thuộc tính này cho phép bạn cung cấp một đường link tới trang web khác chứa một sự miêu tả dài trong nội dung của Frame. Ví dụ longdesc=”framedescription.jsp”.
width Xác định chiều rộng của <iframe>.
height Xác định chiều cao của <iframe>.

Kết luận

Như vậy, tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng thẻ iframe trong HTML để nhúng 1 trang web, tài liệu bất kỳ vào trang web. Các làm rất đơn giản đúng không nào. Bài tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu 1 số ứng dụng thực tế của thẻ iframe này nhé. Chúc các bạn học tập tốt!  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây