HTML4 22 – Đường dẫn File trong HTML

0
1951
Bài 22 trong series học về lập trình HTML, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các loại đường dẫn file trong HTML, để các bạn biết cách thức gọi các đường dẫn 1 cách chính xác nhất.

Giới thiệu

Dưới đây là bảng mô tả các cách dẫn đường dẫn file: có 4 cách Lấy ví dụ với 1 thẻ có đường dẫn file như thẻ hình ảnh <img/>
Đường dẫn Mô tả
<img src=”picture.jpg”> Ảnh picture.jpg nằm ngang hàng với file code.
<img src=”images/picture.jpg”> Ảnh picture.jpg nằm trong thư mục images, thư mục images này nằm ngang hàng với file code.
<img src=”/images/picture.jpg”> Ảnh picture.jpg nằm trong thư mục images, thư mục images này nằm trong thư mục gốc của trang web.
<img src=”../picture.jpg”> Ảnh picture.jpg nằm ngang hàng với thư mục chứa file code.

Đường dẫn URL trong HTML

Một liên kết được xác định bởi 1 đường dẫn (hay còn được gọi là địa chỉ trang web). Có 2 loại đường dẫn là đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối. Đường dẫn tuyệt đối (là một chuỗi đầy đủ bao gồm http://, tên miền của trang web, đường dẫn đến tập tin). Đường dẫn tương đối (là một phần nhỏ của đường dẫn tuyệt đối, thông thường đường dẫn tương đối là phần đường dẫn đến tập tin). Chính là đường dẫn file.

Cách xác định đường dẫn tương đối

Tôi có một bài thực hành để giúp bạn hiểu được cách xác định đường dẫn tương đối. Vào màn hình Dektop tạo một thư mục có tên là laptrinhweb. Vào thư mục laptrinhweb, lần lượt tạo các thư mục và tập tin như sau:
Đường dẫn File trong HTML
Ví dụ 1: Giả sử bạn đang ở trang index.html, bạn muốn đến trang html.html trong thư mục HTML, thì đường đi sẽ là: Từ file index.html, đi vào thư mục ngang hàng là HTML, sau đó mới đi vào file html.html Ví dụ 2: Giả sử bạn đang ở file html.html, bạn muốn đến file index.html, thì đường đi sẽ là: Từ file html.html, đi ngược về thư mục cha là thư mục HTML bằng dấu “..”. Sau đó thư mục HTML ngang hàng với file index.html, thì ta gọi đến file index.html Ví dụ 3: Giả sử bạn đang ở file html.html, bạn muốn đến file style.css, thì đường đi như sau: Từ file code là html.html, đi ngược về thư mục cha là HTML, HTML ngang hàng với thư mục CSS chứa file style.css cần đến, nên ta đi vào thư mục CSS trước, sau đó đi vào file style.css Nhu vậy qua 3 ví dụ, các bạn sẽ hiểu rõ nhất cách sử dụng gọi đường dẫn file như thế nào.

Ưu điểm và nhược điểm của đường dẫn file

Ưu điểm: Có thể sử dụng trên các tên miền khác nhau. Nhược điểm: Nếu chưa quen cách sử dụng đường dẫn tương đối thì việc xác định đường dẫn đến một trang web (hoặc tài nguyên) nào đó sẽ rất khó khăn và dễ bị sai.

Kết luận

Tốt nhất là sử dụng các đường dẫn tập tin tương đối (nếu có thể). Khi sử dụng đường dẫn tệp tương đối, các trang web của bạn sẽ không bị ràng buộc với URL hiện tại của bạn. Tất cả liên kết sẽ hoạt động trên máy chủ của bạn (localhost) cũng như trên miền bạn đang và sẽ dùng. Chúc các bạn học tập tốt!  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây