HTML5 01 – Giới thiệu về HTML5

0
1010

1. HTLM5 là gì

HTML5 là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản và là bản mới nhất và nâng cao của HTML

2. Tại sao lại có HTML5

HTML 5 ra đời nhằm mục đích bổ sung thêm cho HTML4 các mô tả rõ ràng hơn về nội dung, thay thế flash và một số ngôn ngữ lập trình dạng nhẹ.

3. Trình duyệt hỗ trợ HTML5

Các phiên bản mới nhất của các trình duyệt thông như dụng  Safari, Google chrome, Mozial FireFox, Opera, Microsoft Edgg  đều hỗ trợ HTML5 . Ngoài ra nhiều tính năng của HTML5 cũng hỗ trợ trên Internet Explorer 9.0.

Các trình duyệt được cài sẵn trên các thiết bị di động như Android , IOS cũng được hỗ trợ HTML5

4. Có gì mới trong HTML5

HTML5 bổ sung cho chúng ta các cặp thẻ/phần tử html mới các thuộc tính mới của phần tử webform , các yếu tố đa phương tiện mới và các công nghệ mới

  • Các cặp thẻ  html mới như là: <aside> <footer> <header> <main> <nav> …
  • Các thuộc tính mới của phần tử webform như là: number, date, email…
  • Các yếu tố đa phương tiện mới như là: <audio> , <video>.

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 7    Average: 3.1/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here