HTML5 03 – Các thẻ thành phần mới trong HTML5 (P.1)

0
733

Trong bài HTML5 02 – Tổng quan về cú pháp trong HTML5 và các thẻ thành phần mới trong HTML5  tôi đã giới thiệu về các thẻ thành phần mới trong HTML5. Trong bài này tôi sẽ đi vào chi tiết từng thẻ và chức năng của các thẻ.

1. Thẻ <header>

  • Thẻ <header> là thẻ chứa nội dung phần đầu của khối hoặc văn bản HTML
  • Nó cũng có thể được sử dụng đựng các khối liên kết điều hướng
  • Bạn có thể đặt nhiều thẻ <header> trong một tài liệu nhưng không được đặt trong chân trang, địa chỉ và bên trong phần tử tiêu đề khác

Ví dụ:

See the Pen header by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Thẻ <section>

  • Thẻ <section> định nghĩa các khối block của một trang web
  • Nên sử dụng <section> khi muốn chia nội dung quan trọng thành các vùng

Ví dụ:

dark

3. Thẻ <footer>

  • Thẻ <footer> chỉ rõ footer của trang WEb hoặc một khối section
  • Trong thẻ footer chứa các thông tin về Tác giả, thông tin bản quyền, liên kết tới điều khoản sự dụng , thông tin liên lạc …
  • Bạn có thể đặt nhiều <footer> trong một trang web, nhưng cũng không nên lạm dụng thẻ này như chúng ta làm với <div>

See the Pen footer by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Tác giả : Cao Anh Nhất

[Total: 3    Average: 2.3/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here