HTML5 05 – Các thẻ thành phần mới trong HTML5 (P.3)

0
454

1. Thẻ <figure> và <figcaption>

  • Thẻ <figure> trình bày một nội dung độc lập đi kèm với với phụ đề bên trong thẻ  <figcaption>
  • Thông thường thẻ <figure> là một hình ảnh , biểu đồ, đoạn mã được nằm trong nội dung chính của một tài liệu html.
  • Các chú thích có thể kết hợp với <figure>  bằng cách thêm một thẻ <figcaption> vào bên trong nó.

Ví dụ

See the Pen figureandfigcaption by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Thẻ <Details> và <summary>

  • Thẻ <details> được sử dụng để hiện thị các nội dung chi tiết  website mà người dùng có thể xem hoặc ẩn nội dung.
  • Mặc định nội dung sẽ được ẩn , ngoại trừ chúng ta thêm thuộc tính “open”
  • Thẻ <summary> được sử dụng như một bảng tóm tắt , chú thích , chú giải cho nội dung của một thẻ <details>
  • Nếu bỏ <summary> thì “Details” sẽ được hiện thị

Ví dụ:

See the Pen details by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Thẻ  <mark>

Thẻ <mark> được dại diện cho văn bản được đánh dấu , tức là một chữ được dùng cho mục đích tham khảo có sự liên quan tới một ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ nó có thể dùng trong trang tìm kiếm để tô sáng nội dung liên quan tới kết quả tìm kiếm

Ví dụ:

See the Pen mark by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

*Lưu ý:  Không sự dụng <mark> để tô sáng cú pháp , mà nên sự dụng <span> cho mục đích này.

4. Thẻ <time>

  • Thẻ <time> đại diện cho thời gian và ngày tháng chính xác.
  • Có thể đặt vào trong <article> nhằm nêu rõ ngày tháng xuất bản nội dung.

Ví dụ:

See the Pen time by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Tác giả : Cao Anh Nhất

[Total: 2    Average: 3/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here