HTML5 06 – WebForm trong HTML5

0
629

I. Webform trong HTML5

  • Các thành phần mới của form trong HTML5 bổ sung thêm chức năng mà các nhà thiết kế cũng như các nhà phát triển web thường kết hợp thông qua các phương tiện khác như javascript và flash mới có thể làm được

II. Các thuộc tính mới trong webform

HTML bổ sung rất nhiều thuộc tính trong webform nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi chỉ đưa ra một vài thuộc tính thường dùng và được hỗ trợ trên các trình duyệt phổ biến ở Việt Nam là firefox và Google chrome

1. Thuộc tính required

Thuộc tính required bắt buộc phải nhập input nếu không sẽ báo lỗi

Ví dụ:

See the Pen xLLqPJ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Thuộc tính email

Thuộc tính email bắt buộc người dùng nhập vào định dạng đúng của một email.

See the Pen ZJJevX by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Thuộc tính number
  • Thuộc tính number bắt buộc người dùng nhập vào một số
  • Hạn chế nhập với các thuộc tính min, max trong đó min là giá trị nhỏ nhất, min là giá trị lớn nhât

Ví dụ:

See the Pen RZZpxz by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Thuộc tính color

Thuộc tính color cho người dùng chọn màu và gửi thông số màu đi

See the Pen XaaMEE by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 1    Average: 2/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here