Hướng dẫn kết nối PHP với MySQL bằng MySQLi

0
6191

1. Giới thiệu về MySQLi

 • Mysql cải tiến hay còn gọi là Mysqli là một trong những trình quản lí cơ sở dữ liệu thông dụng nhất hiện nay trong phiên bản php 5.0 trở đi khi mysql không còn được hỗ trợ.Các Deverloper khuyến khích sử dụng các cơ sở dữ liệu mới là MysqpPDO và MYSQLi. Trong phần 1 hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng MySQLi:

2. Kết nối PHP với MySQLi

a. Kết nối CSDL
 • Trong CSDL cũ mysql thì các câu lệnh đã không còn phù hợp mới hệ CSDL mới nên chúng ta cũng sẽ có các câu lệnh kết nối mới đó là:

 

Giải thích :

 • $host: địa chỉ host của bạn
 • $user: là tên đăng nhập database
 • $password: đây là mật khâu khi bạn truy cập vào datebase
 • $database(dbname): tên database của bạn

 

 • ở đây có 2 trường hợp là kết nối thành công và kết nối thất bạn thì sẽ có thông báo cho các bạn.các bạn nhìn đoạn code trên kia nhé.
b. Thực thi truy vấn với MySQLi
 • Sau đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số câu truy vấn thường gặp trong MySQLi:
 • tôi sẽ có câu truy vấn để lấy tất cả các dữ liệu trong bảng:

 

 • câu truy vấn tiếp theo trả về Kết quả của bảng sql:

 

 • Ở đây tôi sẽ có 1 câu truy vấn khác khi lấy ra dữ liệu của từng dòng và sẽ trả dữ liệu của 1 dòng vào mảng $row

 

Chú ý:

 • mysqli_fetch_assoc là dùng để fetch dữ liệu từ query mỗi lần gọi sẽ lấy ra 1 dòng theo tên bảng
 • mysqli_num_rows : đưa ra một mảng với chỉ số của mảng là số thứ tự được liệt kê
 • mysqli_fetch_row($rs) lấy giá trị theo tên cột 0,1,2,3
 • mysqli_fetch_array(” truy vấn dữ liệu”) lấy giá trị theo cột 0,1,2,3 và tên bảng
 • echo $row[“TenCot”] hiển thị dữ liệu ra ngoài màn hình.

3. Code Mẫu

 • Sau đây tạm dừng lại lí thuyết tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các câu lệnh thường gặp nhất trong Mysqli mà đặc biệt là các câu lệnh hay dùng nhất đó là : Thêm(Insert),Sửa(Edit),Xóa(delete).
 • Đầu tiên tôi sẽ có file ketnoi.php

 • ThemSV.php

 • truy cập vào localhost/phpmysqli:

2

 • SuaSV.php:

 • truy cập vào localhost/phpmysqli:

3

 

 • Và cuối cùng XoaSV.php

 • Kết Quả ta có được:

1

4. Tổng kết

Bài hướng dẫn của tôi về kết nối PHP với MySQLi đến đây là kết thúc.Xin chào các bạn

Các bài học mySQL đang được cập nhật.

Tác giả : Hà Trần Vietpro

 

 

[Total: 5    Average: 3.2/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here