Java 05 – If Else và Switch Case trong Java

0
1317

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Lệnh If Else

a.If
  • Lệnh if dùng để kiểm tra một biểu thức đúng hay sai.Nếu đúng thì thực thi một nhiệm vụ nào đó.

  • Ví dụ 1: nếu number = 1 thì in ra câu “Đây là số 1”
b.Else
  • Lênh else sẽ được thực hiện nếu như biểu thức ở lệnh if không thỏa điều kiện.

  • Ví dụ 2:nếu number = 1 thì in ra câu “Đây là số 1”,ngược lại thì in ra câu “Đây không phải là số 1”
c.Else if
  • Lệnh else if dùng để kiểm tra thêm một điều kiện và nó sẽ được chạy nếu tất cả các lệnh kiểm tra điều kiện ở trên nó không thỏa.

  • Ví dụ 3:Kiểm tra nếu number nằm trong khoảng từ 1 đến 4 hay không thì in ra các câu tương ứng.

Xem thêm các video bài học java khác tại đây.

2.Switch case

  • Là biểu thức sử dụng để giảm thiểu quá trình xử lý dữ liệu nếu có quá nhiều phép toán IF…ELSE (Tương tự như biểu thức ELSEIF)

  • Ví dụ: Ta làm lại ví dụ 3 ở trên bằng switch case

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây