Java 09 – Lập trình hướng đối tượng trong Java (P3)

0
908

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Final

  • 1 lớp khi có từ khóa final thì có thể coi là “lớp vô sinh” hay nói cách khác là các lớp khác không thể kế thừa lớp này.

  • Ví dụ :

2.Lớp trừu tượng Abstract

a.Tính trừu tượng trong Java
  • Tính trừu tượng là một tiến trình ẩn các chi tiết trình triển khai và chỉ hiển thị tính năng tới người dùng. Nói cách khác, nó chỉ hiển thị các thứ quan trọng tới người dùng và ẩn các chi tiết nội tại.
  • Ví dụ: để gửi tin nhắn, người dùng chỉ cần soạn text và gửi tin. Bạn không biết tiến trình xử lý nội tại về phân phối tin nhắn. Tính trừu tượng giúp bạn trọng tâm hơn vào đối tượng thay vì quan tâm đến cách nó thực hiện.
b.Lớp Abstract trong Java
  • Một lớp được khai báo là abstract thì đó là lớp trừu tượng. Nó cần được kế thừa và phương thức của nó được triển khai. Nó không thể được khởi tạo.
  • Sử dụng từ khóa abstract để khai báo một lớp abstract. Từ khóa này xuất hiện trước từ khóa class trong khai báo lớp.

c.Phương thức abstract trong Java
  • Một phương thức được khai báo là abstract và không có trình triển khai thì đó là phương thức trừu tượng.

  • Nếu bạn muốn một lớp chứa một phương thức cụ thể nhưng bạn muốn triển khai thực sự phương thức đó để được quyết định bởi các lớp con, thì bạn có thể khai báo phương thức đó trong lớp cha ở dạng abstract.

Tìm hiểu học java cơ bản tại đây.

d.Kế thừa lớp abstract trong Java
  • Lớp abstract cũng được kế thừa như các lớp bình thường khác,tuy nhiên các lớp kế thừa nó phải override lại tất cả các phương thức của lớp abstract.
  • Ví dụ :

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây