Java 10 – Lập trình hướng đối tượng trong Java (P4)

0
1050

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1.Try catch và finally trong Java

a.Try catch
 • Try catch thường được dùng khi chúng ta muốn bắt lỗi 1 đoạn code nào đó.Trong đó try chứa đoạn code ta muốn bắt lỗi,xảy ra 2 trường hợp
  • Trường hợp code đúng : thực thi đoạn code đó
  • Trường hợp code sai : thực thi đoạn code trong catch(Exception e).
 • Ở đây, ta cần hiểu rõ khái niệm Exception : là sự kiện làm gián đoạn chương trình khi chương trình đang chạy mà phát sinh ra lỗi.
 • e : là tên của được gán nếu đối tượng bị lỗi, các bạn có thể đặt tên này bằng các từ khác.Có thể in e ra ngoài để thấy lỗi cụ thể.
 • Exception là lớp cha, nó nói chung, và in ra các lỗi, ngoài ra còn có lớp con cụ thể và các ngoại lệ khác như sau:
  • NullPointerException : đối tượng không tồn tại.
  • ArithmeticException : lỗi thực thi phép toán.
  • NoSuchMethodException : sai tên phương thức.
b.Finally
 • Nằm cuối cùng trong khối lệnh try catch
 • Được thực thi ngay cả khi chương trình bị bắt lỗi.
c.Ví dụ

Ta bắt lỗi phép toán chia a cho b.Hai số a,b nhập từ bàn phím :

Nếu phép toán đúng thì sẽ in ra kết quả a/b,ngược lại nếu sai sẽ xuất ra thông báo lỗi.Giả sử khi b = 0 ta có lỗi “java.lang.ArithmeticException: / by zero at testJava.test.main(test.java:15)”.

Giáo trình học java cơ bản bằng video xem tại đây.

2.Interface 

a.Interface là gì ?
 • Interface là một khuôn mẫu chỉ chứa khai báo về tên phương thức không có khai báo về thuộc tính hay thứ gì khác và các phương thức này cũng là rỗng.
 • Để khai báo 1 interface ta sử dụng từ khóa interface

 • Một đối tượng muốn sử dụng interface phải khai báo từ khóa implements,đồng thời lớp này phải định nghĩa lại tất cả các phương thức trong interface

 • Ví dụ :

b.Phân biệt Interface và Abstract
 • Có nhiều người nghĩ interface và abstract giống nhau.Thực chất không phải vậy
  • Interface không phải là một lớp cụ thể mà là một khuôn mẫu để đối tượng implement nó,ta không thể khởi tạo interface.
  • Abstract là một lớp cụ thể và đầy đủ các tính chất của 1 lớp đối tượng
c.Tính kế thừa Interface
 • Mặc dù interface không phải lớp đối tượng nhưng nó vẫn có tính kế thừa.

 • Nếu một lớp implement interface Con thì nó sẽ phải định nghĩa lại tất cả các phương thức trong cả interface Con và interface Cha
 • Ví dụ: lớp SinhvienVn implement từ interface Sinhvien,interface này kế thừa từ interface Connguoi,vậy lớp sinh viên sẽ phải định nghĩa lại cả 2 phương thức trong 2 interface

Tác giả : Lê Hiệp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây