Javascript 01 – Giới thiệu về javascript

0
803

[ VIDEO TUT ]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

I. Giới thiệu về javascript

1. Javascript là gì?
  • Là một ngôn ngữ thông dịch
  • Mã nguồn của javascript được nhúng hoặc tích hợp trực tiếp vào tập tin HTML
2. Tác dụng của javascript
  • Làm cho website trở nên sinh động hơn
  • Tạo ra các tương tác với người dùng
  • Đọc và thay đổi nội dung của các phần tử trong HTML
3. Cách sử dụng javascript

Các bạn có thể đưa các câu lệnh của javascript vào trong cặp thẻ <script> của HTML. Chúng ta có thể đặt cặp thẻ <script> này ở trong thẻ <head> hoặc <body> của trang HTML.

Hoặc các bạn có thể tạo một file mới và lưu lại với phần mở rộng là .js sau đó tiến hành triệu gọi file này vào trong cặp thẻ <head> của trang HTML. Trong thuộc tính src các điền đường link tới file .js

Lưu ý: kết thúc câu lệnh javascript phải có dấu ;

4. In một thông tin ra màn hình

Trong javascript, các bạn sử dụng câu lệnh: document.write(“Nội dung muốn in”); để có thể in thông tin ra màn hình. Ví dụ

5. Comment code trong javascript

Để comment code trong javascript, các bạn dùng // trước mỗi câu lệnh. Và câu lệnh nào có dấu // ở đầu thì sẽ không được thực thi. Ví dụ:

 

II. Biến trong javascript

1. Biến là gì

Là nơi lưu trữ thông tin trong quá trình chúng ta thực hiện một việc nào đó. Biến có thể lưu thông tin về một chuỗi kí tự (string), một số nguyên, một số thực, một mảng hoặc dữ liệu kiểu boolean(true hoặc false).

2. Cú pháp khai báo biến

Với một số quy tắc đặt tên biến như sau:

  • Phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu _
  • Không được chứa khoảng trắng hay kí tự đặc biệt
  • Tên biến phân biệt chữ hoa và chữ thường
  • Tên biến nên có ý nghĩa sát nhất với mục đích sử dụng biến
3. In giá trị biến ra màn hình

Ta sử dụng câu lệnh document.write(tenBien); để có thể in giá trị của biến ra ngoài màn hình. Ví dụ

Các bạn xem thêm các bài học javascript khác tại đây:

 

Tác giả: Đạt Nguyễn Vietpro

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây