JQUERY 03 – Sự kiện trong jquery

0
700

Tất cả mọi tương tác của người dùng lên phần tử HTML (di chuột , click chuột…) được gọi là sự kiện, ở bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các sự kiện trong jquery nhé.

1. Sự kiện click()

Cú pháp

 

Sự kiện được kích hoạt khi người dùng click chuột vào một phần tử HTML

Ví dụ

See the Pen OjopYR by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Sự kiện dblclick()

Cú pháp

 

Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng click 2 lần vào một phần tử HTML

Ví dụ

See the Pen ayaJrP by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Sự kiện mouseenter()

Cú pháp

 

Sự kiện mouseenter() được kích hoạt khi người dùng tiến hành di chuột vào một phần tử html.

Ví dụ

See the Pen ZJMedo by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Sự kiện mouseleave()

Cú pháp

 

Sự kiện mouseleave() được kích hoạt khi người dùng di chuột ra khỏi một phần tử HTML

Ví dụ

See the Pen ZJMKER by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

5.Sự kiện hover()

Sự kiện hover là sự kết hợp giữa sự kiện mouseenter()mouseleave()

Cú pháp

See the Pen JymwRr by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Các bài viết liên quan:

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 1    Average: 5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here