JQUERY 06 – JQUERY TRAVERSING

0
871

JQUERY TRAVERSING là một thuật ngữ nói về các phương thức lọc phần tử HTML. Trong nội dung bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số các phương thức lọc phần tử HTML thường được sử dụng.

1.Các phương thức lọc phần tử cha (Parent)

Cú pháp

Trong đó:

  • parent(): Phương thức lọc ra tất cả các phần tử cha với cấp gần nhất. Nếu như có nhiều phần tử khác nhau cùng cấp thì có thể lựa chọn chính xác một phần tử nào đó.
  • parents(): Phương thức lọc ra tất cả các phần tử cha của các cấp. Nếu như có nhiều phần tử khác nhau cùng cấp thì có thể lựa chọn chính xác một phần tử nào đó.
  • parentUntil(): Phương thức lọc ra tất cả các phần cha của tất cả các cấp và dừng lại trước phần tử.

Ví dụ

See the Pen mMzYNR by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2.Các phương thức lọc phần tử con Children

Cú pháp

Trong đó:

  • children(): Phương thức này cho phép lọc ra tất cả các phần tử con với cấp gần nhất. Nếu như có nhiều phần tử khác nhau cùng cấp thì có thể lựa chọn chính xác một phần tử nào đó.
  • find(): Phương thức lọc ra tất cả các phần tử con của một cấp nào đó theo phần tử cha truyền vào.
  • find(‘*’): Phương thức lọc ra tất cả các phần tử con của tất cả các cấp bên trong.

Ví dụ

See the Pen EvdBwj by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Phương thức lọc phần tử bất kỳ

Thông thường khi chọn một phần tử html bằng thẻ html hoặc class thì kết quả trả về là một mảng. Để chọn ra một phần tử trong mảng trả về thì chúng ta sử dụng phương thức eq().

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen ayRgep by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Xem thêm các bài trước Jquery:

Tác giả: Cao Anh Nhất

 

[Total: 2    Average: 5/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here