JS 01 – Giới thiệu về Javascript

0
654

1. Javascript là gì?

Javascript là một ngôn ngữ lập trình dạng nhẹ, và được biết đến là một ngôn ngữ kịch bản cho web ngoài ra nó cũng được sử dụng trên nhiều môi trường khác nhau.

2. Tác dụng của javascript

Javascript chạy trên phía khách hàng của web, có thể được sử dụng để tạo các hiệu ứng sinh động  , thay đổi nội dung văn bản HTML và tạo ra các tương tác giữa người dùng và trang web.

3. Cài đặt Javascript

Tương tự như css thì để có thể làm việc được với HTML thì chúng ta phải tạo ra các vùng làm việc cho javascript.

Để tạo ra vùng làm việc cho javascript chúng ta sử dụng cặp thẻ <script>

Cú pháp

Vùng làm việc của javascript có thể được đặt linh hoạt ở nhiều vị trí. Có thể đặt trong thẻ head, thẻ body .

Ví dụ

See the Pen jLZXjg by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Ngoài các viết các câu lệnh trực tiếp vào các tập tin HTML chúng ta có thể nhúng file script bên ngoài có định dạng là .js bằng câu lệnh.

Ví dụ

See the Pen MvQLWa by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Ví dụ javascript cơ bản

See the Pen OjQdPr by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Các bài học javascript tiếp theo:

Tác giả:Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here