JS 03 – Biến trong Javascript

0
641

1. Khái niện về biến trong Javascript

Biến là một chuỗi mã ngắn dùng để lưu thông tin trong quá trình xử lí.

2. Khai báo biến trong Javascript

Khai báo biến trong javascript chúng ta sử dụng từ khóa var

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen EvQrME by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Quy tắc đặt tên biến trong Javascript

Để đặt biến trong javascript chúng ta phải tuân theo các quy tắc như sau.

  • Tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự gạch dưới ( _ ), tiếp theo có thể sự dụng chữ cái , chữ số và ký tự ( _ ) và không được chứa khoảng trắng và dấu.
  • Tên biến trong javascript có phân biệt chữ hoa với chữ thường.
  • Tên biến đặt nên có nghĩa và liên quan đến nội dung mà nó đang lưu trữ.
  • Tên biến dài thì những chữ cái đầu tiên của mỗi từ tiếp theo nên viết hoa, còn lại là viết thường.

4. In giá trị của biến

Để in giá trị của biến ra trình duyệt chúng ta sử dụng các câu lệnh xuất nội dung đã học ở bài trước.

Ví dụ

See the Pen ZJrwgX by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Xem thêm: tài liệu học lập trình web cơ bản tại đây
Như vậy là đã kết thúc bài học biến trong javascript tại đây, các bài học tiếp theo:

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here