JS 06 – Biểu thức điều kiện trong Javascript

0
637

Kết thúc bài học về toán tử trong javascript, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về các biểu thức điều kiện trong javascript. Các câu lệnh điều kiện được sử dụng để thực hiện các hành động khác nhau dựa trên các điều kiện khác nhau.

Trong javascript có các loại biểu thức điều kiện sau đây:

  • Biểu thức  IF
  • Biểu thức IF   ELSE
  • Biểu thức ELSE IF
  • Biểu thức  SWITCH   CASE

1. Biểu thức IF

Là biểu thức dùng kiểm tra 1 điều kiện. Nếu thỏa mãn điều kiện đó thì sẽ thực thi một hành động

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen MvGJep by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Biểu thức IF   ELSE

Biểu thức IF    ELSE được dùng để kiểm tra một điều kiện. Nếu thỏa mãn điều kiện thì chạy câu lệnh bên trong if , nếu không thỏa mãn điều kiện thì chạy câu lệnh trong else

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen YxLNpB by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Biểu thức ELSE IF

Biểu thức ELSE     IF  được sử dụng để kiểm tra một điều kiện khác nếu như điều kiện đầu tiên hoặc trước đó không đúng.

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen dzeNWw by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Biểu thức SWITCH   CASE

Để xử lí nhiều điều kiện thì chúng ta sử dụng biểu thức else if nhưng nếu một bài toán cần tới hàng trăm điều kiện thỏa mãn thì việc dùng else if rất là rối code và tốn rất nhiều bộ nhớ.

Và rồi switch case được tạo ra để giải quyết vấn đề này.

Cú pháp

 

Đầu tiên chúng ta truyền vào giá trị cần kiểm tra trong switch sau đó switch sẽ tiến hành kiểm tra các giá trị ở trong các case  theo thứ tự từ trên xuống . Nếu giá trị cần kiểm tra trùng với giá trị trong case thì sẽ tiến hành chạy câu lệnh bên trong case đó và tiến hành kết thúc quá trình kiểm tra.

Để kết thúc quá trình kiểm tra chúng ta sử dụng câu lệnh break

Nếu các giá trị trong các case không thỏa mãn thì tiến hành xuất ra câu lệnh đặt mặc định ở trong default

Ví dụ

See the Pen zdjNaa by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Xem thêm các bài học khác tại đây:

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here