JS 07 – Vòng lặp trong javascript

0
502

Ở bài viết này tôi xin chia sẻ tới các bạn kiến thức về vòng lặp trong javascript – giới thiệu các vòng lặp cơ bản.

1. Vòng lặp While

Vòng lặp này yêu cầu thỏa mãn điều kiện thì mới được thực hiện vòng lặp

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen xLjqxB by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

2. Vòng lặp do…while

Vòng lặp này sẽ tiến hành chạy câu lệnh bên trong do trước sau đó mới tiến hành so sánh điều kiện ở trong while

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen wqjJLX by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Vòng lặp for

Phép lặp này là phép toán gộp các tham số. Giúp người lập trình giảm thiểu thời gian phải khai báo biến và các tham số khi thực hiện việc lặp dữ liệu.

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen EvLXJd by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Vòng lặp lồng nhau

Vi dụ

See the Pen ayGywg by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Các bài học tiếp theo:

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here