JS 09 – Toán tử so sánh trong JavaScript

0
579

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về toán tử so sánh trong JavaScript.

Đôi khi, chúng ta cần thực hiện các hành động khác nhau dựa trên một điều kiện nhất định, và để thực hiện công việc đó thì chúng ta có thể sử dụng câu lệnh if.

Câu lệnh if

Câu lệnh if nhận điều kiện, đánh giá nó và nếu kết quả là đúng, nó sẽ thực thi đoạn code.

Ví dụ:

Trong ví dụ trên, điều kiện là kiểm tra xem năm mà người dùng nhập vào có bằng năm hiện tại hay không.

Nếu có nhiều hơn một câu lệnh được thực thi, chúng ta phải bọc khối code của chúng ta bên trong các dấu ngoặc nhọn:

Mình khuyên các bạn nên bọc khối code của bạn bằng dấu ngoặc nhọn {} mỗi lần sử dụng, ngay cả khi chỉ có một câu lệnh. Điều đó giúp khả năng biên dịch được tốt hơn.

Chuyển đổi Boolean

Câu lệnh if(…) đánh giá biểu thức trong dấu ngoặc đơn và chuyển nó thành kiểu boolean.

Các bạn hãy nhớ lại các quy tắc chuyển đổi từ các bài học trước:

  • Một số 0, một chuỗi rỗng “”, null, undefined và NaN trở thành false. Do đó, chúng được gọi là giá trị “flasy”.
  • Các giá trị khác trở thành true, vì vậy chúng được gọi là “truthy”.

Vì vậy, trong đoạn code dưới đây, điều kiện trong if(…) sẽ không bao giờ thực thi:

Và bên trong lệnh if là một điều kiện đúng – nó luôn hoạt động:

Mệnh đề “else”

Câu lệnh if có thể chứa một khối “else” tùy chọn. Nó thực hiện khi điều kiện là sai.

Ví dụ:

Toán tử ternary “?”

Đôi khi chúng ta cần gán một biến tùy theo điều kiện.

Ví dụ:

Cái gọi là toán tử “ternary” hoặc “dấu chấm hỏi” cho phép chúng ta làm điều đó ngắn hơn và đơn giản hơn.

Toán tử được biểu diễn bằng dấu chấm hỏi “?” có nghĩa là toán tử có ba toán hạng.

Cú pháp là:

Điều kiện được đánh giá, nếu đúng thì values1 được trả về, ngược lại thì trả về value2.

Ví dụ:

Về mặt kỹ thuật, chúng ta có thể bỏ qua dấu ngoặc đơn ở age > 18. Toán tử dấu chấm hỏi có ưu tiên thấp. Nó thực hiện sau khi so sánh >, do đó nó sẽ thực hiện tương tự:

Nhưng dấu ngoặc đơn làm cho code dễ đọc hơn, do đó, nên sử dụng chúng.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn toán tử so sánh trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về toán tử Logic trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây