JS 10 – Hàm trong Javascript

0
626

Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm trong javascript nhé. Hàm hay còn gọi là Function được sử dụng để đóng gói các nhóm code xây dựng nên một chức năng nhất định.

1. Khởi tạo hàm

Để khởi tạo hàm trong javascript chúng ta sử dụng từ khóa “function

Cú pháp

Sau khi khởi tạo hàm xong thì để sử dụng hàm chúng ta chỉ cần gọi tên hàm đã khởi tạo vào vùng làm việc.

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen prKBwd by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Note: Cách khởi tạo hàm này còn được gọi là hàm tự định nghĩa không có tham số truyền vào và không có giá trị trả về.

Nếu có hàm tự định nghĩa không có tham số truyền vào vậy thì chắc chắn là phải có hàm tự định nghĩa có tham số truyền vào.

2. Hàm tự định nghĩa có tham số truyền không có giá trị trả về

Để khởi tạo hàm có tham số truyền vào chúng ta sử dụng cú pháp

Các tham số này sẽ được sử dụng như các biến lưu trữ dữ liệu.

Vi dụ

See the Pen XaYQOO by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

3. Hàm tự định nghĩa có giá trị trả về

Hàm tự định nghĩa có giá trị trả về được sử dụng để lấy lấy kết quả ở bên trong hàm để xử lí tiếp thay vì xuất nó ra trực tiếp trên trình duyệt.

Để lấy giá trị trả về chúng ta sử dụng từ khóa “return“.

Cú pháp

Ví dụ

See the Pen zdaXgQ by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

4. Biến toàn cục và biến cục bộ

  • Biến cục bộ: Là biến chỉ có tác dụng ở trong hàm.
  • Biến toàn cục: Là biến tồn tại cả trong và ngoài hàm.

Ví dụ về biến cục bộ

See the Pen dzKEoM by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Ví dụ biến toàn cục

See the Pen Ljropp by Cao Anh Nhất (@xeko995) on CodePen.dark

Note: Các bạn có thể xem lỗi ví dụ về biến cục bộ trong console

Ở bài viết sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các hàm được xây dựng sẵn trong javascript nhé.

 

Tác giả: Cao Anh Nhất

[Total: 0    Average: 0/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here