JS 11 – Vòng lặp trong JavaScript

0
484

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp trong JavaScript.

Trong các chương trình, chúng ta thường có nhu cầu thực hiện các hành động tương tự nhiều lần liên tiếp. Ví dụ, khi chúng ta cần xuất hàng hóa từ danh sách này sang danh sách khác, hoặc chỉ cần chạy cùng một đoạn code cho mỗi số từ 1 đến 10. Vậy thì vòng lặp là cách để giúp bạn thực hiện các công việc trên.

Vòng lặp While

Vòng lặp while có cú pháp như sau:

Nếu điều kiện là đúng, đoạn code trong vòng lặp sẽ được thực thi.

Ví dụ, vòng lặp dưới đây in ra i khi i < 3:

Mỗi lần thực thi lệnh trong thân vòng lặp được gọi là một phép lặp. Vòng lặp trong ví dụ trên tạo ra ba lần lặp.

Nếu không có i++ trong ví dụ trên, vòng lặp sẽ lặp lại mãi mãi. Trong thực tế, trình duyệt cung cấp các cách để ngăn chặn các vòng lặp như vậy và đối với JavaScript phía máy chủ sẽ hủy bỏ quá trình này.

Bất kỳ biểu thức hoặc biến nào cũng có thể là điều kiện vòng lặp, không chỉ là so sánh. Chúng được đánh giá và chuyển đổi thành boolean bởi while.

Vòng lặp do…while

Kiểm tra điều kiện có thể được đặt ở dưới thân vòng lặp bằng cách sử dụng cú pháp do…while:

Vòng lặp đầu tiên sẽ thực thi đoạn code trong thân vòng lặp, sau đó kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện là đúng, nó sẽ tiếp tục thực hiện lệnh trong thân vòng lặp.

Ví dụ:

Vòng lặp do..while thường ít khi được sử dụng trừ khi bạn muốn code trong vòng lặp thực hiện ít nhất một lần bất kể điều kiện là gì.

Vòng lặp for

Vòng lặp for là vòng lặp thường được sử dụng nhất. Nó có cú pháp như sau:

Ví dụ bạn muốn in ra một biến i 3 lần:

Trong đó:

phần
bắt đầu i = 0 Thực hiện lần 1 khi bắt đầu vòng lặp vòng lặp.
điều kiện i < 3 Kiểm tra điều kiện trước mỗi vòng lặp, nếu điều kiện sai thì dừng vòng lặp.
bước nhảy i++ Thực thi sau phần thân trong mỗi lần lặp, nhưng trước khi kiểm tra điều kiện.
thân alert(i) chương trình trong thân vòng lặp nếu điều kiện là đúng.

Thuật toán chung cho các vòng lặp hoạt động như sau:

kiện →

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vòng lặp trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn câu lệnh switch trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây