JS 12 – Câu lệnh switch trong JavaScript

0
434

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn câu lệnh switch trong JavaScript.

Một câu lệnh switch có thể thay thế cho nhiều câu lệnh if. Nó giúp chúng ta so sánh một giá trị với nhiều biến đơn giản hơn so với việc sử dụng câu lệnh if.

Cú pháp

Một câu lệnh switch có thể đi với một hoặc nhiều khối case. Cú pháu của nó như sau:

[break]

case ‘value2’: // if (x === ‘value2’) …

[break]

default: …

[break]

}

  • Giá trị của x được kiểm tra để xem có bằng với giá trị từ  các trường case hay không.
  • Nếu x bằng một trong các values, code trong các case tương ứng sẽ được thực hiện.
  • Nếu không có trường hợp nào khớp với giá trị values thì code trong trường default  sẽ được thực hiện (nếu nó tồn tại).

Ví dụ

Một ví dụ về câu lệnh switch:

Ở đây, câu lệnh switch bắt đầu so sánh từ trường đầu tiên là 2, do không khớp với giá trị của a nên nó tiếp tục kiểm tra các trường sau. Đến khi gặp case 4, nó sẽ chạy đoạn code trong đó do a = 4.

Kết quả trả về sẽ là dòng chữ:

Nếu không có lệnh break thì chương trình sẽ chạy các trường tiếp theo sau trường mà khớp với giá trị trong switch. Ví dụ:

Trong trường này kết quả trả về sẽ là:

Nhóm các case

Một số biến của case có thể cùng chứa một đoạn code chung.

Ví dụ, nếu chúng ta muốn cùng một đoạn code được thực thi trong các case 3 và case 5:

Bây giờ cả case 3 và case 5 đều hiển thị cùng một đoạn thông báo.

Khả năng “nhóm” các case là một tính năng của cách switch / case hoạt động mà không có lệnh break. Ở đây, chương trình sẽ chạy từ case 3 bắt đầu từ dòng (*) và đi qua case 5 vì không có lệnh break.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu cho các bạn về câu lệnh Switch trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về function (Hàm) trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây