JS 13 – Function trong JavaScript

0
367

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Function trong JavaScript.

Trong một chương trình, chúng ta có thể thường xuyên phải thực hiện một hành động ở nhiều nơi, ví dụ: chúng ta cần hiển thị một thông báo khi khách hàng đăng nhập, đăng xuất…

Function hay còn gọi là Hàm là “khối xây dựng” chính của chương trình. Chúng cho phép một đoạn code được gọi nhiều lần mà không cần lặp lại.

Chúng ta đã thấy các ví dụ về các hàm được xây dựng sẵn, như alert(), prompt()confirm(). Nhưng chúng ta cũng có thể tạo ra các hàm của chính chúng ta.

Khai báo hàm

Để tạo một hàm, chúng ta có thể khai báo một hàm như sau:

Đầu tiên là từ khóa function, tiếp theo là tên hàm, sau đó là danh sách các tham số giữa dấu ngoặc đơn (trống trong ví dụ trên) và cuối cùng là code của hàm nằm giữa các dấu ngoặc nhọn.

Hàm mới của chúng ta có thể được gọi bằng tên của nó: showMessage().

Ví dụ:

Khi gọi hàm showMessage() chương trình sẽ thực thi đoạn code của hàm. Ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện thông báo Hello everyone! hai lần.

Nếu bạn cần phải thay đổi thông báo hoặc cách nó được hiển thị thì bạn chỉ cần sửa lại code ở trong hàm đó.

Biến cục bộ

Một biến được khai báo bên trong một hàm và chỉ có hiệu lực ở trong hàm đó thì được gọi là biến cục bộ.

Ví dụ:

Biến toàn cục

Biến toàn cục là biến có thể được sử dụng ở mọi nơi trong chương trình. Nên một hàm cũng có thể truy cập một biến toán cục, ví dụ:

Tham số

Chúng ta có thể truyền dữ liệu tùy ý đến các hàm bằng cách sử dụng các tham số (còn gọi là các đối số của hàm).

Trong ví dụ dưới đây, hàm có hai tham số: fromtext.

Khi hàm được gọi trong các dòng (*) và (**), các giá trị đã được sao chép vào các biến cục bộ là from và text. Sau đó, hàm sử dụng chúng để trả về kết quả.

Giá trị mặc định

Nếu một hàm không được truyền tham số, thì giá trị của nó sẽ không được xác định.

Ví dụ, hàm showMessage(from, text) nói trên có thể được gọi với một đối số duy nhất:

Đây sẽ không phải là một lỗi. Với lời gọi hàm như vậy sẽ xuất ra “Nam: undefined”. Không có tham số text, do đó, nó giả định rằng văn bản === undefined .

Nếu chúng ta muốn sử dụng text “mặc định” trong trường hợp này, thì chúng ta có thể chỉ định nó sau =:

Bây giờ nếu tham số text không được truyền vào, nó sẽ nhận được giá trị “no text given”.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn Function(Hàm) trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách Debug code với Chrome.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây