JS 15 – Kiểu dữ liệu nguyên thủy trong JavaScript

0
771

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu nguyên thủy trong JavaScript.

JavaScript cho phép chúng ta làm việc với các dữ liệu nguyên thủy (string, number…) giống như làm việc với các đối tượng.

Trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu về các hoạt động của chúng, các bạn cần nhớ rằng nguyên thủy không phải là đối tượng, hãy xem xét sự khác biệt chính giữa các kiểu nguyên thủy và các đối tượng.

Kiểu nguyên thủy:

 • Là một giá trị của một kiểu nguyên thủy.
 • Có 6 kiểu nguyên thủy: string, number, boolean, symbol, null và undefined.

Đối tượng:

 • Có khả năng lưu trữ nhiều giá trị dưới dạng thuộc tính.
 • Có thể được tạo với {}, ví dụ: {name: “Nam”, age: 20}.

Một trong những điều tốt nhất về các đối tượng là chúng ta có thể lưu trữ một hàm như một trong các thuộc tính của nó.

Vì vậy, ở đây chúng ta đã thực hiện một đối tượng là Nam với phương thức sayHi.

Nhiều đối tượng đã được xây dựng sẵn trong JavaScript, chẳng hạn như những đối tượng làm việc với ngày tháng, errors, các phần tử HTML,… Chúng có các thuộc tính và phương thức khác nhau.

Một kiểu nguyên thủy hoạt động như một đối tượng

Đây là nghịch lý mà người sáng tạo JavaScript phải đối mặt:

 • Có rất nhiều thứ chúng ta muốn làm với kiểu nguyên thủy như một chuỗi hoặc một số. Nó sẽ là tuyệt vời nếu truy cập chúng như là một phương thức.
 • Kiểu Nguyên thủy phải nhanh và đơn giản nhất có thể.

Giải pháp ở đây là:

 • Kiểu nguyên thủy vẫn là kiểu nguyên thủy. Chỉ có một giá trị duy nhấ.
 • JavaScript cho phép truy cập vào các phương thức và thuộc tính của các kiểu nguyên thủy (string, number, boolean…).
 • Khi điều này xảy ra, chúng ta cần “bọc đối tượng” lại để để cung cấp các chức năng bổ sung, và sau phá hủy nó.

“Bọc đối tượng” sẽ hoạt động khác nhau đối với từng kiểu nguyên thủy: String, Number, BooleanSymbol. Do đó, chúng sẽ cung cấp các phương thức khác nhau.

Ví dụ, tồn tại một phương thức str.toUpperCase() trả về một chuỗi được viết hoa. Nó hoạt động như sau:

Trông nó rất đơn giản phải không nào? Dưới đây là những gì thực sự xảy ra trong hàm str.toUpperCase():

 • Chuỗi str là một kiểu nguyên thủy. Vì vậy, trong thời điểm truy cập thuộc tính của nó, một đối tượng đặc biệt được tạo ra để ghi nhận giá trị của chuỗi và có các phương thức hữu ích như toUpperCase().
 • Phương thức đó chạy và trả về một chuỗi mới.
 • Các đối tượng đặc biệt bị phá hủy, chỉ còn lại kiểu nguyên thủy str.

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn kiểu dữ liệu nguyên thủy trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ kiểu dữ liệu String trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây