JS 16 – String trong JavaScript

0
767

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về String trong JavaScript.

Trong JavaScript, dữ liệu văn bản được lưu trữ dưới dạng string(hay còn gọi là chuỗi). Không có loại riêng biệt cho một ký tự đơn lẻ.

Cách khai báo

Các chuỗi có thể được khai báo trong cặp dấu nháy đơn, dấu ngoặc kép hoặc dấu chéo ngược:

Dấu nháy đơn và đôi về cơ bản giống nhau, còn dấu chéo ngược (backstick) cho phép chúng ta nhúng bất kỳ biểu thức nào vào chuỗi, bao gồm cả các lệnh gọi hàm:

Một lợi thế khác của việc sử dụng backticks là chúng cho phép một chuỗi mở rộng trên nhiều dòng:

Nếu chúng tôi sử dụng dấu nháy đơn hoặc kép theo cùng một cách, nó sẽ gây ra lỗi:

Kí tự đặc biệt

Bạn vẫn có thể tạo các chuỗi nhiều dòng với các dấu nháy đơn bằng cách sử dụng một “ký tự dòng mới”, có dạng là \n:

Ví dụ, hai dòng này in ra kết quả giống nhau:

Ngoài ra còn có các loại kí tự đặc biệt khác. Dưới đây là danh sách:

Ký tự Mô tả
\b Backspace
\n Dòng mới
\r quay lại(return)
\t Tab

Độ dài của chuỗi

Thuộc tính length sẽ trả về độ dài chuỗi:

Lưu ý rằng \ n là một ký tự “đặc biệt”, do đó độ dài thực sự là 3.

Lấy ký tự trong chuỗi

Để có được một ký tự ở vị trí pos, sử dụng dấu ngoặc vuông [pos] hoặc gọi phương thức str.charAt(pos). Ký tự đầu tiên bắt đầu từ vị trí 0:

Thông thường chúng ta sẽ sử dụng dấu ngoặc vuông[] để lấy ra một ký tự thay vì sử dụng hàm charAt().

Sự khác biệt duy nhất giữa chúng là nếu không tìm thấy ký tự nào, [] trả về undefined còn charAt trả về một chuỗi rỗng:

Các chuỗi không thay đổi được

Không thể thay đổi một chuỗi hoặc một ký tự trong JavaScript. Ví dụ:

Cách giải quyết thông thường là tạo một chuỗi hoàn toàn mới và gán nó giá trị của nó vào thay vì sử dụng chuỗi cũ. Ví dụ:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay mình đã giới thiệu đến các bạn String trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về các hàm xử lý chuỗi trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây