JS 18 – Array trong JavaScript

0
421

Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn Array trong JavaScript.

Khi chúng ta viết chương trình, các bạn có thể lưu giá trị vào các biến, tuy nhiên nếu bạn có nhiều giá trị cần lưu thì việc lưu mỗi giá trị vào một biến sẽ rất phức tạp. Vậy thì có một giải pháp giành cho bạn đó là sử dụng array hay còn gọi là mảng.

Cách khai báo

Trong JavaScript, có hai cách để tạo một mảng như sau:

Cú pháp thứ hai được sử dụng rộng rãi hơn vì chúng đơn giản. Chúng tôi có thể cung cấp các giá trị của mảng trong ngoặc đơn:

Các phần tử của mảng sẽ được tự động đánh số, bắt đầu từ số 0.

Chúng ta có thể lấy một phần tử theo chỉ số của nó trong các dấu ngoặc vuông:

Hoặc thay thế một phần tử:

Thêm một phần tử vào mảng:

Để in các phần tử của mảng ra màn hình, các bạn có thể sử dụng hàm alert():

Vòng lặp

Một trong những cách lâu đời nhất để kiểm tra các phần tử trong mảng là vòng lặp cho các chỉ mục:

Nhưng đối với mảng trong JavaScript có một dạng vòng lặp khác đó là for..of:

Vòng lặp For..of không cấp quyền truy cập vào số lượng phần tử hiện tại, nó chỉ là các giá trị trong mảng, nhưng trong hầu hết các trường hợp nó đáp ứng đủ cho người lập trình, và nó ngắn hơn.

Độ dài của mảng

Thuộc tính length tự động cập nhật độ dài của mảng khi chúng ta sửa đổi mảng. Nói đúng hơn, nó không phải là số lượng các giá trị trong mảng, nó là chỉ mục lớn nhất trong mảng cộng với 1.

Ví dụ: một phần tử đơn lẻ có chỉ số lớn sẽ trả về một độ dài lớn:

Lưu ý rằng chúng ta thường không sử dụng các mảng như thế. Một điều thú vị khác về thuộc tính length là nó có thể ghi được.

Nếu chúng ta tăng nó bằng tay, không có điều gì xảy ra. Nhưng nếu chúng ta giảm nó, mảng sẽ bị cắt bớt. Quá trình này không thể đảo ngược, dưới đây là ví dụ:

Vì vậy, cách đơn giản nhất để xóa một mảng là: arr.length = 0;

toString

Mảng có cách triển khai và thực hiện phương thức toString của riêng nó, nó sẽ trả về danh sách các phần tử được phân cách bằng dấu phẩy.

Ví dụ:

Kết luận

Như vậy trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Array trong JavaScript. Trong bài học tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn các hàm xử lý mảng trong JavaScript.

Chúc các bạn học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây