JSON 01 – Tổng quan về JSON

0
667

1. JSON là gì

JSON là viết tắt của Javascript Object Notation nó là một chuẩn để định dạng dữ liệu, hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được,bạn có thể sưe dụng lưu nó vào một file, hoặc một bản ghi trong cơ sở dữ liệu rất dễ dàng.

Định dạng JSON sử dụng cặp key-value cho mỗi thông tin dữ liệu, như vậy mỗi thông tin dữ liệu cũng tương đương như tên trường và giá trị của nó ở một bản ghi nào đó trong cơ sở dữ liệu.

Một file JSON có thành phần mở rộng là .json hoặc .js

Một số đặc điểm của JSON :

  • Chuỗi JSON được bao bọc bởi cặp dấu ngoặc nhọn {}
  • Các key và value của JSON bắt buộc phải đặt trong cặp dấu nháy kép  “”, nếu bạn đặt nó trong dấu nháy đơn thì đây không phải là một chuỗi JSON đúng chuẩn. Nên trường hợp trong value của bạn có chứa dấu nháy kép thì hãy dùng dấu (\) để khóa dấu.
  • Nếu có nhiều dữ liệu thì ta dùng đấu phẩy “,” để ngăn cách
  • Các key của JSON bạn nên đặt tên giống như quy tắc đặt tên của biến trong PHP : bao gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới, không bao gồm khoảng trắng và các ký tự đặc biệt, ký tự đầu tiên không phải là số.

2. Kiểu dữ liệu trong JSON

Trong JSON, giá trị value phải thuộc một trong những kiểu dữ liệu sau :

  • một chuỗi : phải đặt trong cặp dấu ngoặc kép “”
  • một số : là một số nguyên hoặc là một số thực
  • một đối tượng (đối tượng JSON)
  • một mảng : được bao trong cặp dấu ngoặc vuông []
  • Boolean
  • NULL

3. Cấu trúc chuỗi JSON

Để hiểu rõ cấu trúc của một chuỗi JSON thì chúng ta cùng nhau làm một số ví dụ như sau :

Ví dụ 1 : Tôi có 3 sinh viên với thông tin như sau : Nguyễn Văn A – 18 tuổi, Nguyễn Văn B – 20 tuổi, Nguyễn Văn C – 22 tuổi. Bây giờ tôi sẽ xây dựng chuỗi JSON lưu trữ thông tin các sinh viên này.

Nếu theo như phần 1 chúng ta đã học ở trên, thì chuỗi JSON này sẽ được tạo ra như sau :

Nhìn vào chuỗi JSON trên, giả sử chúng ta có mười sinh viên trở lên thì nhìn vào chuỗi quả là rất rối đúng không ạ, vì thế chúng ta sẽ lưu trữ lại chuỗi JSON này như sau :

Chúng ta chia nhỏ các chuỗi JSON ra và bao chúng bởi cặp dấu ngoặc vuông, và các chuỗi nhỏ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy “,”

 

Ví dụ 2 : Tôi có 3 học sinh và cần lưu trữ điểm các môn toán, lý , hóa, tin.

Để giải quyết bài toán này , tôi lưu trữ JSON như sau :

Như vậy thì các bạn đã hiểu thêm về các chuỗi JSON rồi đúng không.

 

Tác giả : Thiện Nguyễn

[Total: 1    Average: 1/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here