Laravel 08 : Blade Template trong laravel

0
2634

Giới thiệu về blade template trong laravel

Blade templete là gì?

 • Template đó chính là 1 mẫu bố cục chung cho tất cả các trang có sử dụng lại những thành phần giống nhau mà không phải viết lại toàn bộ, từ đó trên mỗi trang, chỉ cần thay đổi ở một số nơi được chỉ định trên trang từ template.
 • Template engine có tác dụng giúp sạch đi những đoạn code PHP nằm trong View nên tách biệt hoàn toàn giữa người cắt CSS và người code PHP.
 • Hiện nay có khá nhiều template engine như Smarty, XiTemplate, TinyButStrong, Blade…
 • Còn Blade rất đơn giản, nhưng lại là một templating engine đầy mạnh mẽ! Không giống những PHP templating engine phổ biến khác, Blade không giới hạn chúng ta sử dụng code PHP trong views. Tất cả các file Blade sẽ được dịch thành file code PHP và cache cho đến khi file Blade bị thay đổi, điều đó cũng có nghĩa là Blade tự làm tất cả những việc cần thiết để có thể chạy views cho ứng dụng của bạn
 • Các file view dùng cho Blade có phần tên đuôi file là .blade.php và được lưu trong thư mục mặc định resources/views (với laravel 5.x) và app/views(laravel 4.x).

Sử dụng blade templete engine trong laravel 5.x

Khởi tạo

 • Tên file luôn phải đặt dưới dạng xxx.blade.php
 • Mặc định view sẽ nằm ở thư mục resources
 • Nếu muốn thay đổi đường dẫn thư mục view của laravel 5 bạn chỉ cần sửa đường dẫn tại file config/view.php

Tạo file template kế thừa đơn giản

-Như hình ở trên mình có sử dụng các từ khóa lạ như @yield(),@section(),@extends().

@yield(), @section-@show: có tác dụng như một biến nó được tạo ra nhằm báo cho blade template  biết vị trí ý sẽ dùng để chèn nội dung cho biến đó.

@include(): Có tác dụng khai báo cho blade template biết vị trí chèn code từ 1 file xác định

@extends(): Có tác dụng khai báo cho blade template biết là file hiện tại đang kế thừa từ file nào

Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo 1 thư mục master trong view. và tạo 3 view blade .

và 1 view tên index.blade.php ngang hàng với thư mục master

 • master
  • master.blade.php
  • header.blade.php
  • footer.blade.php

trong file header.blade.php

trong file footer.blade.php

Trong file master.blade.php

Trong file index.blade.php

Sau đó ta gọi view index trên routes/web.php

Kết quả:

Ta thay đổi 1 chút vè code file index.blade.php

Kết quả:

Ta thêm ghi title vào code file index.blade.php

Kết quả : title thay đổi

Tổng kết

 • hiểu được chức năng của blade template
 • hiểu được cách sử dụng   @include , @yield ,@extends, @section

Chúc mọi người học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây