Laravel 22 :Upload Ảnh , File lên Server bằng Câu lệnh laravel

0
4416

Chuẩn Bị

  • Tạo View.

Trong view cần input để upload file và ô submit để gửi file.

  • Tạo Route.
  • Tạo Controller.

trong đó

$request->hasFile(‘myFile’) : kiểm tra file có tồn tại hay không.

$request->file(‘myFile’)->move( ‘img’, ‘Saved.png’);

  • img: là thư mục lưu file.
  • Saved.png : là tên file muốn lưu.

.mở rộng

Phương thức Chức năng
getClientSize(‘myFile’); Trả về dung lượng file tính theo bytes
getClientMimeType(‘myFile’) ; Trả về kiểu của file :image/png;
getClientOriginalName(‘myFile’) ; Trả về tên file
getClientOriginalExtension(‘myFile’); Trả về duôi file: png
isValid(‘myFile’) ; Kiểm tra upload có thành công hay không

Xoá tệp tin

Khi upload 1 file bất kì lên server bạn cần lưu ý kiểm tra:

  • Loại file được upload lên tránh các file chứa mã độc
  • Kích thước file upload lớn làm đầy dung lượng server

Chúc các bạn thành công!

Chúc mọi người học tập tốt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây