Laravel 27 :Sử Dụng Auth trong laravel Để đăng nhập

0
4467

Đăng nhập với Logincontroller của Laravel.

-Trong phần này mình sẽ hướng dẫn cụ thể mọi người đổi email đăng nhập thành username.

Đầu tiên chúng ta cần chỉnh sửa lại trường đăng nhập trong giao diện login của Laravel (Đường dẫn: resources/views/auth/login.blade.php) như sau:

-Chú thích: Phần trên mình đã thay đổi trường email mặc định của Laravel thành username.

-Tiếp đó mọi người cần khai báo cho Laravel biết rằng là dữ liệu bạn lấy ra từ trường nào trong bảng và để làm điều đó mọi người cần phải vào LoginController (đường dẫn: app/Http/Controllers/auth/loginController.php) và thêm hàm username vào trong class với cú pháp:

-Chú thích columnName: Là tên cột bạn muốn sử dụng để đăng nhập.

VD: Mình để là đăng nhập bằng username thì sẽ như sau:

-Với Phần cấu hình đăng nhập này chỉ như thế là đã thành công rồi.

Đăng nhập với attempt().

-Đây là một phần  mở rộng của Laravel giúp chúng ta có thể tạo ra các phiên đăng nhập tùy chỉnh.

-Mình vẫn sử dụng login.blade.php của Laravel nhưng sẽ sửa action của form thành:

-Tiếp đó các bạn vào Route/web.php thêm một route để điều hướng dữ liệu như sau:

-Và tạo thêm một TestController để xử lý đăng nhập:

-Chú ý:

  • Trong controller nếu muốn sử dụng authentication thì phải khai báo sử dụng namespace của nó: useIlluminate\Support\Facades\Auth;
  • Auth::attempt(): Đây là phương thức check input data có hợp lệ không, nếu hợp lệ sẽ trả về true và ngược lại. Hoàn toàn có thể thêm điều kiện VD:

Logout Trong Laravel.

-Trong Laravel Để đăng xuất thì khá là đơn giản. Các bạn chỉ cần sử dụng phương thức:

4, Kiểm tra đăng nhập với check().

-Để kiểm tra xem user đã đăng nhập hay chưa thì Laravel có hỗ trợ chúng ta phương thức check() với cú pháp:

– Phương  thức check() trả về giá trị true nếu đã đăng nhập và ngược lại.

5, Truy vấn thông tin của user đang đăng nhập.

-Để truy vấn các thông tin của người đang đăng nhập thì Laravel có hỗ trợ chúng ta phương thức user(), sử dụng với cú pháp:

Phương thức này trả về giá trị là một json, và đương nhiên là các bạn có thể truy vấn vào các phần tử trong json.

VD:

-Và để lấy id của user đang đăng nhập thì dùng:

Chúc mọi người học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây