Laravel 28 :Các Lỗi Thường gặp khi sửa dụng Auth trong laravel

0
1674

Đây là các lỗi mình thường gặp trong quá trình làm dự án hay gặp:

Lỗi 1:Không đăng nhập được khi ghi đúng tài khoản.

Bạn Cần thoả mãn các điều kiện sau:

  • Mật khẩu đã được mã hoá bằng hàm bcrypt(”) của laravel
  • điền đúng tk,mk.

Nếu bạn đã thoả mãn 2 điều kiện trên thì bạn hãy xem xét trường hợp sau.

  • TH1: Liên kết nhầm bảng cần đăng nhập

Cái này bạn chỉ cần chỉnh : model User của laravel cấp sẵn. (app/http/User.php)

Thêm cho mình dòng lệnh sau vào class User :protected $table=’Tên bảng bạn muốn tham chiếu để đăng nhập’;

  • TH2 :Khoá chính của bạn không đúng mặc định. ‘id’

Nếu khoá chính của bạn không theo mặc định :

Thêm cho mình dòng lệnh sau vào class User 🙁app/http/User.php)

protected $primaryKey = ‘Tên khoá chính bảng tham chiếu’;

  • TH3 :password bạn không để theo mặc định

Auth::attempt([’email’ => $email, ‘password‘ => $password])

lên nhớ nếu trường trong database của bạn không phảu password thì các bạn nên cho thêm đoạn code sau để ghi đè password mặc định nhé!:

Thêm cho mình dòng lệnh sau vào class User 🙁app/http/User.php)

Chúc mọi người học tập tốt!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây