Laravel Project A-Z 03 – Hướng dẫn tạo cơ sở dữ liệu

0
2502

Lưu ý: Trước khi vào bài học thì mình yêu cầu các bạn vào trong phpmyadmin tạo ra 1 database có tên tùy ý và collation : utf8_unicode_ci. Ví dụ mình sẽ tạo vietpro_blog

Và các bạn mở file .env rồi cấu hình thông tin cho mysql nhé.

1. Phân Tích CSDL

Bảng: Vietpro_usersBảng: Vietpro_categoryBảng Vietpro_news
 

–       User_id

–       User_name

–       User_pass

–       User_level

 

–       Cat_id

–       Cat_name

–       Cat_slug

 

–       News_id

–       News_name

–       News_slug

–       News_content

–       News_author

–       Cat_id

 

2. Tạo Cơ Sở Dữ Liệu

Để tạo cơ sở dữ liệu chúng ta có rất có thể sử dụng phpmyadmin. Nhưng mình trong laravel không khuyến khích mình làm theo cách này

Vậy chúng ta sẽ sử dụng migrations để tạo nhé:

Ví dụ mình muốn tạo bảng Vietpro_users

Chúng ta vào thư mục Laravel rồi tiếp tục vào vào thư mục có composer.phar . Ví dụ như của mình thì mình vào thư mục Vietpro rồi nhấn shift + chuột phải -> rồi chọn open command prompt here rồi gõ câu lệnh

bảng 2: tiếp tục với câu lệnh

bảng 3: tương tự như trên

Lưu ý: cách đặt tên bảng nên đặt theo 1 quy tắc

Ví dụ : php artisan make:migration create_tên-bảng_table –create=tên-bảng

Để tạo cột trong bảng mình sẽ làm ví dụ 1 bảng vietpro_news còn lại các bảng sau làm tương tự:

  1. Đầu tiên ta mở vào database/migrations rồi mở bảng vietpro_news lên ta sẽ thấy

Schema::create(‘vietpro_news’, function (Blueprint $table) {

$table->increments(‘id’);

$table->timestamps();

});

Ta sẽ sửa lại và thêm như sau

Increments = khóa chính tự động tăng

String => chuỗi varchar 255 ký tự

Text=> kiểu text

Integer=> kiểu số

Ngoài ra còn rất nhiều các bạn có thể tham khảo trên

https://laravel.com/docs/5.3/migrations#creating-tables

sau khi hoàn thành cả 3 bảng ta lại vào thư mục Vietpro rồi nhấn shift + chuột phải -> rồi chọn open command prompt here gõ lệnh

php artisan migrate

sau khi xong các bạn có thể vào trong phpmyadmin kiểm tra thử, chúng ta đã có bảng và cột rồi đúng không nào

lưu ý: ngoài ra ta còn 1 số câu lệnh như sau

php artisan migrate:rollback (xóa tất cả các bảng trong mysql)

php artisan migrate:reset (xóa tất cả các bảng rồi tạo lại)

 

Xem thêm các bài học laravel khác tại đây.

3. Thêm dữ liệu mẫu

 ta lại vào thư mục Vietpro rồi nhấn shift + chuột phải -> rồi chọn open command prompt here gõ lệnh

php artisan make:seeder vietpro_users

khi đã tạo xong ta vào database/seeds ta mở file vietpro_users ta sẽ thấy

public function run()

{

}

Sau đó trong thư mục seeds ta mở file DatabaseSeeder.php lên ta sẽ thấy

// $this->call(UsersTableSeeder::class);

Ta copy và paste ra rồi sửa lại

Như của mình mình sửa là $this->call(vietpro_users::class);

Xong ta lại vào thư mục Vietpro rồi nhấn shift + chuột phải -> rồi chọn open command prompt here gõ lệnh

Php artisan db:seed

Vậy là các bạn đã thêm dữ liệu mẫu thành công rồi đấy

ngoài ra các bạn có thể xem thêm trên

https://laravel.com/docs/5.3/seeding

Ở đây mình chỉ thêm vào 1 bảng cho vietpro_user thôi. Còn các bảng khác làm tương tự

Cảm ơn ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về Query builder (Thao tác mysql). Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau

Tác giả: Tuân Nguyễn VietPro

[Total: 8    Average: 3/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here