Laravel Project A-Z 04 – Giới thiệu Query Builder

0
1537

Lưu ý: Như ở các bài trước thì mình và các bạn đã cùng nhau tạo 3 bảng trong cơ sở dữ liệu nhưng với bài này trước khi học mình yêu cầu các bạn tạo ra 1 bảng demo, ví dụ mình sẽ tạo

Table demo

Demo_id        int(10) AUTO_INCREMENT

Demo_user   varchar(255)

Demo_pass  varchar(255)

1. Cách thêm sửa xóa dữ liệu trong mysql

muốn thêm dữ liệu thì trong laravel chúng ta có cú pháp như sau:

Vậy là chúng ta đã thêm được 1 tài khoản có user = admin và pass = 123 rồi đấy

Để sửa dữ liệu chúng ta làm như sau:

Chúng ta đã sửa admin thành administrator rồi đấy

Để xóa dữ liệu

Để lấy ra dữ liệu

Như vậy chúng ta đã lấy được dữ liệu ra với id =1

Các bạn có thể tham khảo thêm các query trên https://laravel.com/docs/5.3/queries nhé

2. Làm việc với mysql bằng route

Chúng ta đã biết các cú pháp để thêm sửa xóa chọn rồi nhưng để thực hiện những câu lệnh trên chúng ta làm như nào.

Đầu tiên chúng ta vào folder routes-> mở file web.php, chúng ta bắt đầu tạo ra 1 đường link trong route và thêm câu lệnh trong query mà mình giới thiệu bên trên. Ví dụ

Và chúng ta ra ngoài trình duyệt chạy thử nhé, ví dụ của mình thì mình truy cập vào localhost/laravel/query . vậy là chúng ta đã thêm 1 bản ghi thành công. Các phần khác chúng ta làm tương tự nhé

Các bạn có thể tham khảo thêm tại : https://laravel.com/docs/5.3/routing

3. Làm việc với mysql bằng controller

Để làm việc với controller thì chúng ta phải tạo ra 1 controller. Đầu tiên shift + chuột phải -> rồi chọn open command prompt here chúng ta dùng câu lệnh : php artisan make:controller DemoController

Mình vừa tao ra 1 controller có tên là DemoController

Chúng ta vào app/http/controller và mở file DemoController.php lên. Và để thêm 1 bản ghi thì mình làm như sau

Vậy là sao để mình có thể thực hiện thêm được 1 bản ghi mới. Chúng ta lại vào routes mở file web lên nhé

Và bây giờ mình ra ngoài trình duyệt mình lại chạy localhost/laravel/query2 . vậy là chúng ta đã thêm 1 bản ghi mới vào trong cơ sở dữ liệu

Các bạn có thể tham khảo thêm tại : https://laravel.com/docs/5.3/controllers

Cảm ơn ơn các bạn đã theo dõi, ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn về Xây dựng chức năng login .Hẹn gặp lại các bạn ở bài sau

Các bạn tham khảo các bài học laravel khác tại đây.

Tác giả: Tuân Nguyễn VietPro

[Total: 4    Average: 3.8/5]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here